Professional Profile – Pavel Kysel

  • PhDr. Pavel Kysel, DiS.

Contact Info:

  • kysel@palestra.cz
  • Department of Wellness and Nutrition
  • College pedagogue

 

Graduate of the Faculty of Education, Univerzity of Education UJEP in Ústí nad Labem, field Physical Education – Civics. He achieved further education in the field of social sciences by graduating at the Faculty of Education, Masark University in Brno in the field of extended stuy of social sciences. He acquired expert education in the field certified nutritional therapist at the Higher Vocational School – Medical of 5th May. He is now a student of a doctoral study i the field of human physiology and pathophysiology with a focus on human nutrition. He is employed at College of Physical Education and Sport Palestra as pedagogue and also on the sister Academy of Physical Education and Sport Palestra.He is the lead of the praxis centre and a manager of sport events. He profiles himself personally primarily in two fields – wellness and nutrition. He publishes papers mainly from the field of nutrition and it’s influend on human health and performance.

 

Publications:

KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk. Srovnání vlivu cyklické ketogenní diety a redukční diety na tělesné složení, silový a vytrvalostní výkon v průběhu 8týdenní intervence. Medicina Sportiva. 2020, 29(3). ISSN 1210-5481 (print), ISSN 2695-057X (online).

KYSEL, Pavel, Denisa HALUZÍKOVÁ, Radka Petráková DOLEŽALOVÁ, et al. The Influence of Cyclical Ketogenic Reduction Diet vs. Nutritionally Balanced Reduction Diet on Body Composition, Strength, and Endurance Performance in Healthy Young Males: A Randomized Controlled Trial. Nutrients [online]. 2020, 12(9) [cit. 2020-10-09]. ISSN 2072-6643. Dostupné z: doi:10.3390/nu12092832.

Studijní opory v projektu VOV (2019)
Vyziva- https://www.vovcr.cz/odz/ekon/445
Fitness- https://www.vovcr.cz/odz/ekon/446

BREDLER, Luděk, KYSEL, Pavel. Interkulturní společnost – utváření vzájemných vztahů mezi majoritou a minoritami založené na respektu k odlišnostem, vzájemné toleranci, rovnosti příležitostí. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.

KYSEL, Pavel. Interkulturní projevy ve společnosti – charakteristika různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Problematika přijetí různých etnických, sociálních a náboženských skupin v ČR. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.

KYSEL, Pavel. Xenofobie, rasismus, sexismus, ageismus. Pozitiva a negativa výchovných norem, ideálu, vzoru; negativní předsudky. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.

KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk, DAĎOVÁ, Klára. Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 5-17. ISSN 2570-7612. Dostupné z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173.

VILIKUS, Zdeněk, PETRÁKOVÁ-DOLEŽALOVÁ, Radka, KYSEL, Pavel, MAJOROVÁ, Simona. Potravní doplňky s přímým vlivem na sportovní výkon v současné světové literatuře, Část 1: Bikarbonát, Beta-alanin. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 24-36. ISSN 2570-7612.