Professional Profile – Renata Větrovská

  • Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Contact Info:

  • vetrovska@palestra.cz
  • Department of Biomedical Subjects
  • Training School
  • College pedagogue, physical therapist

 

Professional profile

She graduated with master’s degree in physical therapy and Work and physical education of people with disabilities at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. She acquired Ph.D. at Charles Univ, Fac Med 1 in the field of Human physiology and pathophysiology. There, she presented and defended a thesis on Physiological aspects of measuring body composition. She worked for several years as a physical therapist at the MS centre of the Neurological clinic of Charles Univ, Fac Med 1 and GUH in Prague and even today participates in a number of research and training projects within physical therapy of patients with MS. Nowadays, she woks as a physical therapist and a trainer with specialization in obese adults and children in her own private sports centre. She’s also employed as an expert assistant at Charles Univ, Fac Med 1 and at College of Physical Education and Sport Palestra, at the same time she is an instructor of a number of courses and special physical programmes for children, adults and seniors.

     

Academic development

  • 2004 – Charles Univ, Fac Med 1 in Prague – Physical therapy, Bc.
  • 2006 –  Faculty of Physical Education and Sports, Charles University in Prague – Physical therapy,  Mgr.
  • 2008 – Faculty of Physical Education and Sports, Charles University in Prague – Physical and sport education of people with disabilities, Mgr.
  • 2017 – Charles Univ, Fac Med 1 in Prague – Human Physiology and Pathophysiology, Ph.D.

PUBLICATIONS

MATOULEK, M., SVOBODOVÁ, Š., VĚTROVSKÁ, R., STRÁNSKÁ, Z. a SVAČINA, Š.. Post-exercise changes of betahydroxybutyrate as a predictor of weight changes. Physiol Res. 2014, 63(2), 321-325. ISSN 0862-8408, eISSN 1802-9973. IF=1.701.

MATOULEK, M., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, J., DAŇKOVÁ, M., VĚTROVSKÁ, R., MIKEŠ, O., SVAČINA, Š., TUKA, V.. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016, 22(24), 3681–3699. ISSN 1381-6128, eISSN 1873-4286. IF=2.44.

VĚTROVSKÁ, R., MATOULEK, M., VILIKUS, Z., SLABÝ, K.. Složení těla neovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(3), 130‑139.

VĚTROVSKÁ, R., LAČŇÁK, Z., HALUZÍKOVÁ, D., FÁBIN, P., HÁJEK, P., HORÁK, L., HALUZÍK, M., SVAČINA, Š., MATOULEK, M.. Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou. Vnitř Lék. 2009, 55(5), 455‑461.

Větrovská, R., Hillayová D., Řezníček, P., Kubala Havrdová, E. Využití krokoměrů pro zvýšení pohybové activity a ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou, pilotní studie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2019; 28: 1: 189 – 193.

Zelinka, T., Větrovská, R., Trachta, P., Mikeš, O., Matoulek, M. In obese women three-month exercise training according to perceived effort lowers blood pressure during submaximal levels of exercise. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2016; 25: 4: 173 – 180.

VĚTROVSKÁ, R., VILIKUS, Z., KLASCHKA, J., STRÁNSKÁ, Z., SVAČINA, Š., SVOBODOVÁ, Š. a MATOULEK, M. Does impedance measure a functional state of the body fat? Physiol Res. 2014, 63(2), 309-320. IF=0,636.

MATOULEK, M., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, j., DAŇKOVÁ, M., VĚTROVSKÁ, R., MIKEŠ, O., SVAČINA, Š., TUKA, V. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016, 22(24), 3681–3699.

Matoulek M., Větrovská, R., Zkušenosti s výběrem pohybových aktivit během lázeňské léčby dětí s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2014; 23: 3: 189 – 193.

Větrovská, R., Matoulek, M., Kosová, B. Obézní dítě a lázeňský pobyt – co mu přináší? Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2014; 23: 1: 31.

NOVOTNÁ, K., SUCHÁ, L., ŘEZNÍČEK, P. et all. Maraton 24hodinového cvičení pro roztroušenou sklerózu: způsob, jak podpořit fyzickou aktivitu lidí s roztroušenou sklerózou. Multiple Sclerosis journal. 913-913. 2017.