Professional Profile – Roman Šinkovský

 • Mgr. Roman Šinkovský, Ph.D.
 • Director of Sportvisio, which has been organizing sports and outdoor events for the general public since 2013.

Praxis:

 • 2005 – 2012 Assistant Professor KTVS PdF UHK, Head of the Department of Sport and Movement in Nature
 • 2013 – University of Pardubice, Department of TVaS
 • 2013 – 2021 Founder of Sportvisio, z.s. Director and organizer of sports and outdoor events, running and OCR races, children’s camps, licensing courses.
 • Ski teacher, snowboard instructor, water tourism instructor, tourism guide.

 

Qualification:

 • Snowboarding:
  Professional instructor of snowboarding– 2005 (FTK UP Olomouc)
  Snowboarding instructor –  2011 (FTK UP Olomouc)
 • Skiing:
  Ski instructor 1999 (Accreditation Center VŠP in Hradec Králové)
 • Ski teacher (2011 FTK UP Olomouc)
 • Water tourism:
 • Instructor 2009 (FTK UP Olomouc)

 

Outdoor experience:

 • Assistant Professor at KTVS PdF UHK – teaching and conducting basic and didactic-methodical courses in the field of study of TV.
 • Teaching and conducting basic snowboard courses in the field of study TV.
 • Teaching and leading a course school skiing and snowboarding instructor, skiing instructor for
 • Head of the PdF UHK accreditation center
 • Guarantor of skiing and snowboarding at KTVS PdF UHK 2012 – 2015
 • Teaching and conducting courses Ski instructor and snowboard instructor
 • Teaching at LVVZ at primary and secondary schools Chief lecturer and guarantor of teambuilding and outdoor courses – Sportvisio (2013-2021)

Education:

 • 1994 -2000 Mgr. – – teaching for secondary schools, TV-NJ (University of Education in Hradec Králové)
 • 2001- 2005 Ph.D. – – field of kinanthropology (FTVS UK)

Study and internships abroad:

 • 1996-1997 – Technische Uniersitaet, Germany (study of German and Germany)
 • 2000-2001 NOVA College, VA, USA (Study of English and USA)
 • 2007 – Universitaet Wien, Austria (4 months – lecturing stay)
 • 2009 – Universitaet Wien, Austria (1 month – lecturing stay)
 • 2010 – Universitaet Wien, Austria (1 month – lecturing stay)
 • 2010 – 2011 Universitaet Wien, Austria (4 moths – lecturing stay)

 

Publications

Šinkovský, R. (2005): Německé turnerské hnutí v pohraničních oblastech Čech do roku 1918. Disertační práce, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2004): Organizační vývoj XV.turnerského kraje Deutschösterreich. In: Waic, M.(2004). Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2005): Vývoj XV. turnerského kraje Deutschösterreich v letech 1886 – 1904. Přeměna liberálního tělocvičného svazu v antisemitistickou organizaci. In: Česká kinantropologie 2005/1. FTVS UK. Praha. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2004): Turnfeste der Deutschen Turnerschaft. In: Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, Vol. 40, 2-2004. (podíl: 100%)

Šinkovský, R.(2007): Turnerské hnutí v českých zemích od svých počátků do roku 1918. In: Waic, M. (Hg.): Německé tělovýchovné spolky v českých zemích a Československu. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1489-2. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2007): XV. turnerský kraj Deutschösterreich na přelomu 19.a 20.století. In: České, slovenské a československé dějiny 20.století II. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. ISBN 978-80-86845-81-4. (podíl: 100%)

Šinkovský, R., Žižka M. (2007) : Přírodní víceboj jako atraktivní forma pohybu pro každého. In: Optimální působení tělesné zátěže  a výživy. Hradec Králové, Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-513-9. (podíl: 50 %)

Šinkovský, R. (2007) : Antisemitský Turnerský kraj Deustchösterreich 1904-1914. Desetiletí rozkvětu. In: Zborník vedeckých prác: Telesná výchova a šport na univerzitách II. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8069-987-1. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2007) : Německá tělocvičná slavnost v Liberci 1897. In: Zborník vedeckých prác: Telesná výchova a šport na univerzitách II. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8069-987-1. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : Židovské tělocvičné hnutí a Jüdische Turnerschaft do roku 1918. In: Česká kinantropologie 2008, Vol.12, č.1, s. 83-93. (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : Hradecký survival 2008. In: Outdoor magazín 2008, č.3 (květen-červen).  ISSN 1213-1140006 (podíl: 100%)

Schlegel, P., Šinkovský, R. (2008) : Sportovní lezení ve výuce gymnastiky v RVP základních škol. In: Optimální působení tělesné zátěže  a výživy. Hradec Králové, Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041994-6  (podíl: 50 %)

Šinkovský, R., Višňák, D. (2008) : Srovnání dvou největších brankářských hokejových škol v České republice. In: Optimální působení tělesné zátěže  a výživy. Hradec Králové, Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041994-6  (podíl: 50 %)

Ryba, J., Rybenský, D., Šinkovský, R. (2008) : Test prožitkovosti u osob s odlišným životním stylem v porovnání průměrnou populací. In: Optimální působení tělesné zátěže  a výživy. Hradec Králové, Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041994-6 (podíl: 33 %)

Šinkovský, R. (2008) : Laos. In: Outdoor magazín 2008, č.6 (září – říjen). ISSN 1213-1140006 (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : Thajsko – super na kolo. In: Outdoor magazín 2008, č.6 (září – říjen). ISSN 1213-1140006 (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : Jüdische Turnbewegung – Jewish German Gymnastic System in Turkey until 1918. In press (Maďarsko)  (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : The anti-Semitic Turnkreis Deutschösterreich 1904-1914. A decade of heyday. In press (Maďarsko)  (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : The Jewish Gymnastics in the Czech Lands until 1918. In press CESH (Polsko) (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2008) : Oblé a mírné Kitzbühelské Alpy. In: Outdoor magazín 2008, č.7 (listopad-prosinec). ISSN 1213-1140006 (podíl: 100%)

Schlegl,P., Šinkovský, R. (2008) : Sportovní lezení jako alternativa výuky gymnastiky ve školním vzdělávacím programu základních škol. In: Zborník vedeckých príspevkov: „Telesná výchova a šport na univerzitách III.“ Nitra : FZKI SPU v Nitre, 2008, s. 147-156. ISBN 978-80-552-0157-3. (podíl: 50 %)

Schlegl,P., Šinkovský, R. (2008) : Výukový plán se zaměřením na lezení na umělé stěně a sportovní lezení. In: Zborník vedeckých príspevkov: „Telesná výchova a šport na univerzitách III.“ Nitra : FZKI SPU v Nitre, 2008, s. 187-164. ISBN 978-80-552-0157-3. (podíl: 50 %)

Smolík, J., Šinkovský, R. (2008): Hradecký survival 2008. In: MagazIn-line. 2/2008. ISSN 1801-6774. (podíl: 50 %)

Šinkovský, R. (2009) : Divoká voda – koryta francouzských Alp. In: Outdoor magazín 2009, č.2 (březen-duben). ISSN 1213-1140006 (podíl: 100%)

Šinkovský, R. (2009) : GR 11 – Hory za všechny prachy. In: Outdoor magazín 2009, č.2 (březen-duben). ISSN 1213-1140006 (podíl: 100%)