Professional Profile – Romana Andělová

 • Mgr. Romana Andělová DiS.

Contact Info:

 • info@aqua-fitness.cz
 • Department of Wellness and Nutrition
 • Aqua wellness
 • Aqua fitness
 • Swimming within aqua fitness

 

Education:

 • 2004 – ATVS Palestra, DiS. sports manager, fitness instructor, water rescue instructor, authorized deputy of 3 accreditations of MŠMT – field of Aqua Fitness Trainer, Animation programmes in Aqua Fitness Instructor, Health PE in Aqua Fitness
 • 2012 – College Palestra Bc, Sports and Fitness Specialist, external college pedagogue , optional subject „ Movement and Stay in a Water Environment“
 • 2014 – College Palestra Mgr,  Wellness Specialist – external college pedagogue, optional subject „Aqua Welllness“

 

Main topics of professional interest

 • Leading sports training in Aqua Fitness – work with measuring and assessing sportesters and programmes
 • Risk groups in Aqua Fitness – methodology AF for various water temperature and depth
 • Safety, water rescue, first aid, swimming within Aqua Fitness according to NSK
 • Pedagogy and didactics in Aqua Fitness

 

Notable activities

 • External college pedagogue at College Palestra, optional subject Aqua Wellness
 • Authorized person Aqua Fitness M -740 according to NSK CR
 • Statuary deputy and guarantor of the accredited course MŠMT Instructor Aqua Fitness 2020 – 2023 according to NSK CR
 • Long-term international cooperation in Aqua Fitness with Canadian Aqua Fitness leaders alliance, inc.

 

Publications

Skripta: metodika, didaktika a měření v Aqua Fitness pro skupiny výkonově orientované, kondiční, a rizikové (jsou chráněná ochrannou známkou). Skripta jsou schválena MŠMT a slouží za daných pravidel k výuce studentů akreditovaného školení Aqua Fitness a k výuce studentů VŠTVS Palestra v předmětu Aqua wellness, Aqua Fitness