Professional profile – Tomáš Mirovský

  • Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

Contact Info:

  • mirovsky@palestra.cz
  • +420 603 887 419
  • Vice-rector for external relations and creative activity
  • Director of the road running race PALESTRA Kbelská 10

 

Professional profile

He has been working at Palestra since the beginning of 1991, where he began to teach Sport Massage courses. Since 1992 he worked at ATVS PALESTRA as a head of the department of re-qualifications, in 2006 he began at College PALESTRA as a head of the department of lifelong education, grant programmes manager and a secretary of the executive director. He is responsible for the accreditation preparation for some new fields of study, he represents Palestra in international organizations and he is a member of the Permanent Counselling Committee by the Ministry of Interior of the Czech Republic for the protection of soft targets.

Academic development

He is a graduate of several education programmes at Palestra.

He gained a master’s degree at UJAK in Prague.

At the moment, he studies a doctoral study programme at the FSS MUNI.

Notable activities

He has been cooperating with Prague International Marathon since 1995 in the organization of running events, in the last year he has been acting as a coordinator of races of the runner’s league RUNCZECH.  He is the Director of road running race PALESTRA Kbelská 10. Since the 2012 WOG in London, he coordinates volunteers for the Czech Olympic Committee in the Olympic Parks and Olympic Festivals projects. He was a member of the organization committee for the 2015 IIHF in Czechia as a department of volunteers director.

PUBLICATIONS

MIROVSKÝ, Tomáš. Comparison of the demographic profile of volunteers at the Olympic Festivals in the Czech Republic in the years 2014 – 2022. Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe. 2023, 1, 53-62. ISSN 2657-3245. Dostupné ZDE.

MIROVSKÝ, Tomáš, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Changes in volunteer preferences at Olympic festivals associated with the Covid-19 disease pandemic. Scientia et Societas. 2023, 19(1).  Dostupné ZDE.

MIROVSKÝ, Tomáš. Bezpečnost při hromadných zájmových aktivitách jako zdroj pozitivního prožitku. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v hisorických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 142-151. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné zde.

KORNATOVSKÁ, Zuzana, MIROVSKÝ, Tomáš, JIRÁSKO, Robin. Significance of awareness about wellnessin Czech sportsman. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. p. 98-110. ISBN 978-80-87723-52-4.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5., č. 1., s. 73 – 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-.