Profile – Jan Sedláček

  • Mgr. Jan Sedláček, DiS.

Contact Info:

Work activities: Special instructor – water rescue and first aid, ARD UH Motol, children’s department

Education: Charles Univ, Fac Phys Edu & Sport – methodology, VOŠZ Medea Prague – medical rescuer

Notable activities: Fundamental and specilization courses of rescue, outdoor activities, expert witness Occupational safety and health/Sport/Water rescue

Publications

Skripta VZS ČČK – Hladinová služba (2000)

Metodika a výukové materiály pro specializační kurzy záchrany  hladinová služba, divoká voda, záchrana na zamrzlých vodních plochách, záchrana v horském terénu pro BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence a VZS ČČK (2007-2020).

Příručka „První pomoc dětem“ v rámci grantového projektu  U vody bez nehody -2015 (spoluautor MUDr. Marek Vašák).

Komplexní výukové materiály pro přípravné kurzy Autorizovaných zkoušek Národní soustavy kvalifikací Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě pro BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence   (2015-2020)

Aktivní účast na odborných konferencích pro mimořádné události  ZZS Libereckého kraje (2013-2016).

Výukové materiály projektu prevence tonutí Bezpečné dětství  u vody bez nehody (CZ.11/MGS/071) realizovaného za podpory z Norských fondů v programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví a Centra péče o děti a rodinu, z.s. (2015-2020) www.bezpecnedetstvi.cz , www.uvodybeznehody.cz

Účast na The World Conference on Drowning Prevention Penang 2015 – mezinárodní konference prevence tonutí.

Přednášková činnost pro soudní znalce a policejní lékaře na odborném kurzu Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze na téma Smrt ve vodě“ (2016).

Přednášková a lektorská činnost v rámci ZZS LK  metodická cvičení, výcviky s LZS ZZS LK /DSA (2015-2020)