04 Lis 2021

7. bienále mezinárodní vědecké konference „Wellness, zdraví a kvalita života“

Cílem mezinárodní konference je pomoci překlenout propast mezi výzkumem a aplikací vědeckých výstupů v praxi podporující zdraví a kvalitu žití. Celkovým účelem je usnadnit sdílení znalostí a praktických transformací z mezinárodního hlediska.

Konference zahrnuje tři hlavní tematické okruhy:

  • Diagnostika a funkční testování ve wellness.
  • Multidimenzionální přístup ke kvalitě života a podpoře zdraví.
  • Sebehodnocení a wellness plán. Bio-psycho-sociální rovnováha.

Jazyk: český, anglický

Web konference „Wellness, zdraví a kvalita života“

Sdílej na: