12
Dub 2021

Aktualizované informace o novém opatření MZDR k organizaci výuky od 12. dubna

Od 12. 4. do odvolání platí, že:

  • prezenční zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
  • je možné konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 20 přítomných osob,
  • je možné konat individuální konzultace (1 na 1),
  • sportovní činnosti jsou možné jako součást vzdělávání, u škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.

Vážení studenti,upozorňujeme Vás, že každý student je povinen před výukou předložit vyučujícímu potvrzení o negativním testu na onemocnění Covid-19, které nesmí být starší než 7 dní. Vstup do budovy školy bez platného testu není povolen.

Od 12. 4. odpadá zákaz pohybu mezi okresy, studenti tedy již pro cesty do školy  nebudou potřebovat potvrzení o účasti na vzdělávání ani čestné prohlášení.