Interní grantová agentura VŠTVS PALESTRA – GAPA

Členové Interní grantové agentury VŠTVS PALESTRA – GAPA

Jednatel VŠTVS PALESTRA
Mgr. Pavel Špaček, MBA

Rektor
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Prorektoři
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

Zástupci kateder
Katedra biomedicínských předmětů: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Katedra pedagogiky a psychologie: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Katedra sportů a pobytu v přírodě: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA

Katedra wellness a výživy: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.