Směrnice VaV-07 – Interní projekty vědy a výzkumu

Úplné znění směrnice najdete zde

Přihláška ke stažení zde.

Vyplněnou elektronickou přihlášku posílejte tajemníkovi Oddělení vědy a výzkumu Ing. Robinovi Jiráskovi, Ph.D. na e-mail jirasko@palestra.cz

Formulář “Zpráva interního projektu vědy a výzkumu” ke stažení zde.
Formulář ” Posouzení interního projektu vědy a výzkumu” ke stažení zde.

Vyplněnou Zprávu interního projektu vědy a výzkumu posílejte tajemníkovi Oddělení vědy a výzkumu Ing. Robinovi Jiráskovi, Ph.D. na e-mail jirasko@palestra.cz.

 

SCHVÁLENÉ INTERNÍ PROJEKTY VĚDY A VÝZKUMU:

  • W/VSP/161/I Základní výzkum cirkadiánních determinant životního stylu a výkonnosti japonských a českých sportovců a nesportovců
  • W/VSP/141/I Povědomí veřejnosti o významu wellness pro život člověka
  • W/VSP/131/I Výzkum vlivu životního stylu, cirkadiánní typologie, spánkových a stravovacích návyků na duševní zdraví sportujících a nesportujících dětí a studentů v ČR a Japonsku
  • P/VSP/171/N Spiritualita wellness
  • P/VSP/162/N Benefity cvičebního programu zaměřeného na odstranění přetrvávajících primitivních reflexů u dětí mladšího školního věku s diagnostikovanými odchylkami v neuromotorickém vývoji – experimentální výzkumný projekt
  • P/VSP/161/N Souvislost neuromotorické nezralosti s projevy poruch učení a poruch aktivity u dětí mladšího školního věku
  • P/VSP/152/N Benefity wellness aktivit u seniorů
  • P/VSP/151/N Analýza postojů populace ke zdravému životnímu stylu