Katedra biomedicínských předmětů

Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů.
V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. zvili@seznam.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. nechlebova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

PhDr. David Gerych

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Martina Muknšnáblová

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.