Katedra biomedicínských předmětů

Katedra zajišťuje výuku biomedicínských předmětů.
V rámci biomedicínských disciplín se studenti seznámí s anatomií, fyziologií, fyziologií tělesné zátěže, kineziologií, tělovýchovným lékařstvím a získávají rovněž znalosti z různých druhů masáží.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studujících obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

Zastoupení biomedicínských předmětů ve Státní bakalářské zkoušce

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Kineziologie, Tělovýchovného lékařství a Fyziologie tělesné zátěže.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Zdravotní tělesná výchova.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

ČLENOVÉ KATEDRY

doc. MUDr. Staša Bartůňková

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

PhDr. David Gerych, Ph.D.

Ing. Andrea Ježková

MUDr. Jozef Martinča

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

PhDr. Martina Muknšnáblová

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Lukáš Zlatohlávek