Katedra výživy

Katedra zajišťuje výuku předmětů o výživě člověka – základy výživy, fyziologii výživy a biorytmy, tvorbu výživových programů, základní diagnostiku výživy, výživu sportovce a další.
Katedra je důležitým článkem v řízení pedagogické a odborné činnosti v oblasti výživy, reaguje na aktuální vývoj oboru a nabízí studentům současné poznatky z výživy.

Cílem katedry je připravit odborníky, kteří jsou schopni sestavit jídelníček a orientovat se ve výživě člověka se zohledněním jeho individuálních potřeb.

VEDOUCÍ KATEDRY
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., zvili@seznam.cz

TAJEMNÍK KATEDRY
Mgr. Jana Kočí, janakoptikova@gmail.com

ČLENOVÉ KATEDRY
doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSC
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Ing. Hana Pejšová
Mgr. Pavel Kysel