Katedra wellness a výživy

Katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na problematiku wellness
Katedra wellness garantuje státní závěrečné zkoušky a výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů zaměřených na problematiku wellness. Studium a absolvovaná praxe průběžná i souvislá umožnují studentům magisterského i bakalářského studia orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky.

Významným cílem katedry wellness je zapojovat studenty do výzkumných projektů, a rozvíjet tak výzkum v oboru wellness ve smyslu kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty.

Zastoupení wellness předmětů ve Státní závěrečné zkoušce zkoušce

Wellness specialista (navazující magisterské studium)
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Managementu wellness služeb a projektového řízení, Psychologie zdraví, Současných trendů ve wellness, Výživy ve wellness programech

Sportovní a kondiční specialista – specializace ve wellness (bakalářské studium)
Součástí specializace u Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Wellness.

VEDOUCÍ KATEDRY

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., krejci@palestra.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Jana Kočí, Ph.D. koci@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Romana Andělová

MUDr. Valerija Biljaková

Ing. Andrea Ježková

Mgr. Jiří Kajzar

Mgr. Zuzana Kloboučníková

doc. PaedDr. Petr Kolisko, CSc.

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, CSc.

Mgr. Pavel Kysel, DiS.

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ing. arch. Jan Paroubek

Ing. Hana Pejšová

Mgr. Zdeněk Třískala

RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.