26
Úno 2020

Kongres „World Congress on Physical Therapy and Rehabilitation Medicine“

Prof. Milada Krejčí úspěšně reprezentovala jako zvaný řečník Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA na světovém kongresu „World Congress on Physical Therapy and Rehabilitation Medicine“ 22-23. 2. 2020, v Dubaji.

Ve svém 45 minutovém vystoupení přednesla výsledky výzkumného projektu GAČR ID 17-25710S “Základní výzkum změn rovnováhy seniorů”. V rámci kongresu měla možnost poznat osobně řadu odborníků zkoumajících problematiku seniorů. Po ukončení kongresu, v dalších dnech byla pozvána navštívit „Centrum interkulturního porozumění“ v Dubaji.

Prof. Milada Krejčí successfully represented the College of PE and Sport PALESTRA as an invited speaker at the “World Congress on Physical Therapy and Rehabilitation Medicine” 22-23. 2. 2020, in Dubai.

In her 45-minute speech, she presented the results of the research project GACR ID 17-25710S “Basic Research on Changes in the Balance of Seniors”. Within the congress she had the opportunity to personally meet a number of experts examining the issue of seniors. After the congress, the following days she was invited to visit the „Center of Intercultural Understanding“ in Dubai.