Magisterské studium

Program je v současné době v reakreditaci a bude otevřen po úspěšném schválení.
Bližší informace přijímacího řízení uvedeme v dubnu 2020, sledujte naše webové stránky.