10
Bře 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ROŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

DETAILNĚ POPSANÉ INFORMACE O KORONAVIRU NALEZNETE ZDE.

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

Rozhodnutím rektora VŠTVS Palestra na základě usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, se od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce, a to bez ohledu na formu studia. Výuka bude probíhat distanční formou. Sledujte IS Moggis a webové stránky školy pro aktuální údaje.

Veškeré studijní materiály a informace vyučujících budou v době trvání mimořádného opatření vkládány na Moggis (dokumenty – Výukové materiály v době mimořádného opatření ministerstva v souvislosti s koronavirovou infekcí).

V návaznosti na dnešní rozhodnutí státních orgánů  a vedení VŠ PALESTRA informuje o následujících opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

1.      Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů na přednáškách a kurzech všech typů i celoživotního vzdělání (MBA, Vychovatel).

2.      Společenský večer Palestry 19. 3. 2020 se z výše uvedených důvodů bude přesouvat, termín bude upřesněn v pondělí 16. 3. 2020 na nástěnce v IS Moggis.

3.      Od 11. 3. 2020 je uzavřena knihovna VŠ PALESTRA.

4.    Ruší se seminář Fitness konaný 13. – 15. 3. 2020 pro kombinovanou formu studia. Náhradní termín bude určen.

5.      Výuka kombinovaného studia 21. – 22. 3. 2020 bude upřesněna dle nařízení ministerstva zdravotnictví.

Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace zveřejňujeme na webových stránkách školy v aktualitách a v IS Moggis.  Všechny zaměstnance a studenty školy žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali. 

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
zastupující prorektorka pro pedagogickou činnost