14
Úno 2022

Můžete se těšit na 10 nových interaktivních e-learningových opor

Již v únoru 2022 se můžete těšit na 10 nových interaktivních e- learningových opor, které jsou součástí grantu „Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů“ spolufinancovaným Evropskou unií. Opory vyjdou v českém i anglickém jazyce. Součástí e-learningových opor jsou i výuková videa.

Seznam připravovaných e-learningových opor:

1. Chemie a biochemie
2. Základy managementu sportu a wellness
3. Tvorba kondičních programů fitness a wellness
4. Wellness seniorů
5. Psychosomatika a zdravý životní styl
6. Pedagogicko-psychologické minimum
7. Biomedicínské minimum pro studium wellness
8. Sportovní diagnostika
9. Metodický průvodce praxí
10. Didaktika pohybových aktivit

Všem autorům, zapojeným studentům a celému projektovému týmu děkujeme a věříme, že Vám naše nové opory budou velikým přínosem při studiu na Palestře.