13
Pro 2021

Nové e-learningové opory

Již v únoru 2022 se můžete těšit na 10 nových interaktivních e- learningových opor, které jsou součástí grantu „Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů“ spolufinancovaným Evropskou unií. Opory vyjdou v českém i anglickém jazyce. Součástí e-learningových opor jsou i výuková videa.

Seznam připravovaných e-learningových opor:

1)      Chemie a biochemie

2)      Základy managementu sportu a wellness

3)      Tvorba kondičních programů fitness a wellness

4)      Wellness seniorů

5)      Psychosomatika a zdravý životní styl

6)      Pedagogicko-psychologické minimum

7)      Biomedicínské minimum pro studium wellness

8)      Sportovní diagnostika

9)      Metodický průvodce praxí

10)   Didaktika pohybových aktivit

Všem autorům, zapojeným studentům a celému projektovému týmu děkujeme a věříme, že Vám naše nové opory budou velikým přínosem při studiu na Palestře.