14
Říj 2021

Novým rektorem VŠTVS PALESTRA je Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. se stává dne 16. 10. 2021 novým rektorem Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

Nově jmenovaný rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. působí na katedře wellness a výživy. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu, je řešitelem nebo spoluřešitelem výzkumných grantových projektů GAČR, TAČR, aj. Dále je členem hodnotícího panelu Medical and Health Sciences Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace.

Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph. D. je profesorem kinantropologie na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, působil také na FTVS UK v Praze. Absolvoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě a obor tělesná výchova na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Ve své výzkumné činnosti se nejprve zabýval zátěžovou fyziologií v aplikaci na sport, od roku 2009 senzomotorikou a psychomotorikou člověka.