20
Říj 2021

Přednášky zahraničních akademických pracovníků

V termínu 21. října 2021 byly uskutečněny v rámci předmětu „Zdravotní prevence a wellness ve 21. století“ u studentů 1. ročníku magisterského studia „Wellness specialista“ dvě přednášky zahraničních akademických pracovníků, a to přednáška RNDr. Ludmily Vacek, PhD. (Global Spa Concepts Inc., Vancouver, Kanada) na téma „The place of wellness in health prevention – history and current development“ , a dále přednáška doc. Mariny Malyginy, PhD. (Sibiřská univerzita tělesné výchovy a sportu v Omsku, Ruská federace) na téma “Development of wellness in the Russia Federation in the last decade”.

In the term of October 21, 2021, two lectures of foreign academic staff were given to the students of the 1st year of the master’s study „Wellness Specialist“ within the subject „Health Prevention and Wellness in the 21st Century“, namely the lecture of RNDr. Ludmila Vacek, PhD. (Global Spa Concepts Inc., Vancouver, Canada), on the topic „The place of wellness in health prevention – history and current development“, and a lecture by Assoc. Prof. Marina Malygina, PhD. (Siberian University of Physical Education and Sport in Omsk, Russia Federation) on the topic „Development of wellness in the Russia Federation in the last decade“.