6
Srp 2020

Představujeme vám našeho nového lektora Ing. Viléma Kunze, Ph.D.

Představujeme nového lektora jak pro bakalářské programy, tak pro MBA a Trenérskou školu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Je absolventem doktorského studia na Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje především na problematiku sportovního marketingu a managementu a společenské odpovědnosti organizací.

Věnuje se intenzivně publikační činnosti: je autorem či spoluautorem vysokoškolských skript a řady odborných knih, například Společenská odpovědnost ve sportu (Grada Publishing, 2020), Sportovní marketing: CSR a sponzoring (Grada Publishing, 2018) či Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování (Grada Publishing, 2013).

Spolupracuje také s praxí a stal se prvním CSR manažerem v českém profesionálním sportovním klubu. Je jedním ze zakladatelů Asociace společenské odpovědnosti sportu, která se snaží o rozšiřování principů konceptu CSR v českém sportovním prostředí.

V roce 2008 získal za svoji disertační práci cenu profesora Františka Egermayera (v kategorii nejlepší disertační práce), kterou uděluje Česká společnost pro jakost. Za svůj přínos v oblasti společenské odpovědnosti sportu získal i ocenění Osobnost Ústeckého kraje za rok 2019.