6
Lis 2020

Představujeme vám nového vyučujícího Mgr. Ondřeje Špačka

Mgr. Ondřej Špaček

Vystudoval obor sociální geografie a demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Do světa sportu, sportovních akcí profesně vstoupil již před téměř 30 lety, kdy organizoval různé sportovní a volnočasové akce a rozvojové programy.

Nyní se Ondřej věnuje přípravě strategických a analyticko-syntetických dokumentů v oblasti sportu, rozvoje regionů, cestovního ruchu, a volnočasových aktivit. Této činnosti se intenzivně věnuje již 14 let a za toto období zpracoval více než 300 projektů. Své znalosti využil například při přípravě komplexních strategických dokumentů věnovaných rozvoji sportu v Česku a na Slovensku.

Jednou z hlavních oblastí, kterým se Ondřej věnuje, jsou dopadové analýzy sportu, sportovních akcí, kdy pro tyto studie vytvořil vlastní metodiku identifikace a kalkulace multiplikačních efektů a z nich vyplývajících přínosů, především pro veřejný sektor.

Je autorem komplexní analýzy přínosu sportu pro veřejné rozpočty v Česku či analýzy pozitivních dopadů vyplývajících z konání sportovních akcí v ČR. Spolupracuje s Národní sportovní agenturou, s Českým olympijským výborem a s dalšími sportovními asociacemi a organizacemi.

Ondřej Špaček bude přenášet v předmětu “Sponzoring sportovní akce” v MBA programu “Management sportu”. Připomínáme, že do programu je možné se přihlásit do 23.11.