4
Srp 2020

Připomínáme studentům, že termín splatnosti školného je 15. 8.

Připomínáme všem studentům, že 15. 8. je termín splatnosti první splátky školného.