VŠTVS PALESTRA je autorizovaná osoba oprávněná k vydávání osvědčení o získání profesní kvalifikace Sportovní masáž.

Profesní kvalifikaci lze získat dle zákona 179/2006 Sb. na základě úspěšně vykonané zkoušky.

Více informací o zkoušce profesní kvalifikace najdete na stránkách www.narodnikvalifikace.cz

 

PŘIHLÁŠKA

Ke zkoušce je možné se přihlásit podáním přihlášky. Přihláška zde.

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku uchazeč doručí na studijní oddělení VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, 197 00, Praha 9.

 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč obdrží nejdéle 21 dní od podání přihlášky pozvánku na zkoušku profesní kvalifikace.

Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky v budově školy. Ke zkoušce je uchazeč povinen přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovní činnosti.

 

POPLATEK

Poplatek za zkoušku profesní kvalifikace: 1 500 Kč.

Poplatek se hradí převodem na účet 3 309 309 309/0800, nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

KONTAKTY

Eva Kaiserová, DiS., kaiserova@palestra.cz, Tel: 212 277 726