Odborný profil – Miroslav Tichý

  • doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
  • Katedra biomedicínských předmětů
  • Vysokoškolský pedagog
  • Vedoucí lékař rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku

 

Doc. Tichý vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde po ukončení studia působil na anatomickém ústavu této fakulty pod vedením prof. Čiháka. Zde získal v roce 1990 titul CSc. Od roku 1995 do roku 2005 působil na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde se habilitoval docentem v oboru biomechanika a kde vedl několik let katedru Fyzioterapie. V letech 2005 až 2017 působil na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde v roce 2012 založil Fakultu zdravotnických studií, kterou několik let vedl jako děkan. V současné době pracuje jako vedoucí lékař rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku, kde zároveň působí jako smluvní lékař zdravotních pojišťoven. Je autorem metody Funkční manuální medicína (Tichý), která obsahuje řadu světových priorit a kterou vyučuje pro odbornou veřejnost a také zařazuje do výuky svých studentů.