Odborný profil – Staša Bartůňková

 • doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.

Kontakty:

 • s.bartunkova@post.cz
 • Katedra biomedicínských předmětů

 

 • 1968 – 2014 pedagog Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze
 • 1994 – 2003 (studijní proděkan FTVS UK)
 • 2015 – 2020 externí pedagog (FTVS UK, VŠTVS PALESTRA)

Vzdělání:

 • 1961 – 1968  Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1981 – Fyziologický ústav FVL v Praze – CSc v oboru Fyziologie a patologická fyziologie
 • 1992 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitace v oboru Kinantropologie

Hlavní témata odborného zájmu:

 • Fyziologie člověka v klidových a zátěžových situacích
 • Biologické aspekty sportu zdravotně postižených
 • Extrémní situace ve sportu
 • Stres, jeho mechanismy a psychosomatická onemocnění

Významné aktivity (bývalé)

 • Akreditační komise pro zdravotnické nelékařské obory
 • European Network of Physiotherapy in Higher Education
 • European Master Degree in Adapated Physical Activity
 • Řešitelka rozvojových programů FTVS UK

 

Publikační činnost

BARTŮŇKOVÁ, S., HELLER, J., KOHLÍKOVÁ, E., PETR, M., SMITKA, R., ŠTEFFL, M. VRÁNOVÁ, J. Fyziologie pohybové zátěže. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu , 2.vyd. 2018, 246 s.

BARTŮŇKOVÁ, S., Schuster, Z.: Co víme a nevíme o diving reflexu. Med Sport Boh Slov, 2015, 24 (1):2-10

BARTŮŇKOVÁ S. Reakce a adaptace. In: Pastucha a kol. Tělovýchovné lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014, 296 s.

BARTŮŇKOVÁ, Staša a kol. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013. 246 s. ISBN 978-80-87647-06-6.

BARTŮŇKOVÁ, Staša. Stres a jeho mechanismy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 137 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1874-6.