Odborný profil – Zdeněk Vilikus

 • doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Kontakty:

 • zvili@seznam.cz
 • Katedra biomedicínských předmětů
 • Vysokoškolský pedagog
 • Docent 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Docent VŠTVS PALESTRA
 • Přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice
 • Atestace: vnitřní lékařství, tělovýchovné lékařství

 

VZDĚLÁNÍ

 • 1980 – Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1988 – 2. lékařská fakulta UK v Praze – udělení hodnosti CSc. v oboru tělovýchovné lékařství
 • 1989 – IPVZ atestace z oboru vnitřní lékařství
 • 1991 – IPVZ atestace z oboru tělovýchovné lékařství
 • 2000 – 1. lékařská fakulta UK v Praze – habilitační řízení „Využití tabulkového procesoru Excel v tělovýchovném lékařství“
 • 2000 – docent
 • 2005 – přednosta ÚTL 1. LF UK a VFN

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KYSEL, Pavel, Denisa HALUZÍKOVÁ, Iveta PLEYEROVÁ, Kateřina ŘEZNÍČKOVÁ, Ivana LAŇKOVÁ, Zdeňka LACINOVÁ, Tereza HAVRLANTOVÁ, Miloš MRÁZ, Barbora Judita KASPEROVÁ, Viktorie KOVÁŘOVÁ, Lenka THEIME, Jaroslava TRNOVSKÁ, Petr SVOBODA, Soňa ŠTEMBERKOVÁ HUBÁČKOVÁ, Zdeněk VILIKUS, and Martin HALUZÍK. „Different Effects of Cyclical Ketogenic vs. Nutritionally Balanced Reduction Diet on Serum Concentrations of Myokines in Healthy Young Males Undergoing Combined Resistance/Aerobic Training“  Nutrients 202315(7), 1720. https://doi.org/10.3390/nu15071720

VILIKUS, Zdeněk a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2020. 219 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-4455-4.

KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk, DAĎOVÁ, Klára. Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 5-17. ISSN 2570-7612. Dostupné zde.

VILIKUS, Zdeněk, PETRÁKOVÁ-DOLEŽALOVÁ, Radka, KYSEL, Pavel, MAJOROVÁ, Simona. Potravní doplňky s přímým vlivem na sportovní výkon v současné světové literatuře, Část 1: Bikarbonát, Beta-alanin. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 24-36. ISSN 2570-7612. Dostupné zde.

VILIKUS, Z., MAJOROVÁ, S., BULÍŘOVÁ, K. Má beta-alanin účinek na sportovní výkon? In Medicina sportiva Bohemica & Slovaca. 2017; 26(1): 2-10. ISSN 1210-5481.

VILIKUS, Zdeněk, MASOPUSTOVÁ, Jitka. Carnosine as a remarkable nutrition supplement for improvement of athletic performance and wellness. In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 105-111. ISBN 978-80-87723-23-4. Dostupné také z: zde.

VILIKUS, Zdeněk a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 177 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3152-3.

VILIKUS, Zdeněk a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2064-0.

VILIKUS, Zdeněk a BRANDEJSKÝ, Petr. Sports medicine for English-speaking students. 1st ed. Praha: Karolinum, 2006. 203 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1191-0.

VILIKUS, Zdeněk, BRANDEJSKÝ, Petr a NOVOTNÝ, Vladimír. Tělovýchovné lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 257 s. Univerzita Karlova v Praze, učební texty. ISBN 80-246-0821-9.