Odborný profil – Bronislav Kračmar

  • doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

Kontakty:

  • BKracmar@email.cz
  • +420 731 031 166
  • Vedoucí katedry sportů a pobytu v přírodě
  • Vysokoškolský pedagog

 

Po celou profesní kariéru vyučuje pohybové aktivity v přírodě. Empirickým poznáním spojeným se studiem fundamentální báze lidského pohybu vytváří celostní, holistický pohled na pohybové chování jako na výsledek vývoje pohybu živočišných druhů vytvářeného v konkrétním pohybovém a posturálním vývoji pohybové soustavy jednotlivce. Výsledky dlouhodobých terénních výzkumů jsou aktuálně shrnuty v monografii Nakladatelství Karolinum „Fylogeneze lidské lokomoce“. Jsou zde začleněny výsledky dvanácti dizertací, diplomových a bakalářských kvalifikačních prací a řady grantových projektů, mimo jiné i Grantové agentury České republiky. Působil jako vedoucí katedry sportů v přírodě na UK FTVS, jako proděkan pro vědeckou, výzkumnou činnost, postgraduální studium a rigorózní řízení tamtéž a jako ředitel Rehabilitační kliniky Monada v Praze.