Odborný profil – Peter Slunčík

  • Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
  • Katedra ekonomiky a managementu

 

Je spjat s podnikatelským prostředím jednak jako podnikatel a manažer, jednak jako konzultant. Je absolventem VŠE v Bratislavě (Ing.) a VŠE v Praze (Ph.D.), absolventem postgraduálních studí (VŠCHT Praha, UK Bratislava) a absolventem vícero odborných kurzů. Absolvoval vzdělávací kurzy ve Velké Británii, v Belgii, na Slovensku a v tuzemsku. Vedl mezinárodní i národní projekty v oblasti průmyslu. Je nositelem certifikátu ATO (Acquis Technical Officer) projektu ELECTRANET, Brusel.

Působil na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, na Hochschule Fresenius, University of Applied Sciences, Faculty of Business., středisko Banská Bystrica. Současně působí na VŠTVS Palestra Praha, kde vede Program MBA – Management sportu.

Zabývá se problematikou konkurenceschopnosti podniků, ekonomie sportu, systemické metodologie v podnikové ekonomice a problematikou okolí podniku.