Odborný profil – Renata Větrovská

  • Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Kontakty:

  • vetrovska@palestra.cz
  • Katedra biomedicínských předmětů
  • Tréninková škola
  • Vysokoškolský pedagog, fyzioterapeut

 

Odborný a profesní profil

Vystudovala magisterský obor fyzioterapie a magisterský obor pracovní a tělesná výchova osob se zdravotním postižením na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Na 1. LF UK obdržela titul Ph.D.  v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, kde obhájila práci na téma Fyziologické aspekty měření složení těla. Několik let pracovala jako fyzioterapeut v RS centru neurologické kliniky 1.LF a VFN v Praze a do dnes se podílí na řadě výzkumných a školících projektech v rámci pohybové terapie pacientů s RS.  Nyní pracuje jako fyzioterapeut a trenér se specializací na obézní dospělé i děti ve svém soukromém sportovním centru. Dále pak působí jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, zároveň je školitelkou a lektorkou řady kurzů a speciálních pohybových programů pro děti, dospělé i seniory.

     

Akademický rozvoj

  • 2004 – 1.LF UK v Praze – Fyzioterapie, Bc.
  • 2006 –  Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Fyzioterapie,  Mgr.
  • 2008 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, Mgr.
  • 2017 – 1.LF UK v Praze – Fyziologie a patofyziologie člověka, Ph.D.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

MATOULEK, M., SVOBODOVÁ, Š., VĚTROVSKÁ, R., STRÁNSKÁ, Z. a SVAČINA, Š.. Post-exercise changes of betahydroxybutyrate as a predictor of weight changes. Physiol Res. 2014, 63(2), 321-325. ISSN 0862-8408, eISSN 1802-9973. IF=1.701.

MATOULEK, M., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, J., DAŇKOVÁ, M., VĚTROVSKÁ, R., MIKEŠ, O., SVAČINA, Š., TUKA, V.. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016, 22(24), 3681–3699. ISSN 1381-6128, eISSN 1873-4286. IF=2.44.

VĚTROVSKÁ, R., MATOULEK, M., VILIKUS, Z., SLABÝ, K.. Složení těla neovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(3), 130‑139.

VĚTROVSKÁ, R., LAČŇÁK, Z., HALUZÍKOVÁ, D., FÁBIN, P., HÁJEK, P., HORÁK, L., HALUZÍK, M., SVAČINA, Š., MATOULEK, M.. Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou. Vnitř Lék. 2009, 55(5), 455‑461.

Větrovská, R., Hillayová D., Řezníček, P., Kubala Havrdová, E. Využití krokoměrů pro zvýšení pohybové activity a ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou, pilotní studie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2019; 28: 1: 189 – 193.

Zelinka, T., Větrovská, R., Trachta, P., Mikeš, O., Matoulek, M. In obese women three-month exercise training according to perceived effort lowers blood pressure during submaximal levels of exercise. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2016; 25: 4: 173 – 180.

VĚTROVSKÁ, R., VILIKUS, Z., KLASCHKA, J., STRÁNSKÁ, Z., SVAČINA, Š., SVOBODOVÁ, Š. a MATOULEK, M. Does impedance measure a functional state of the body fat? Physiol Res. 2014, 63(2), 309-320. IF=0,636.

MATOULEK, M., SLABÝ, K., RADVANSKÝ, j., DAŇKOVÁ, M., VĚTROVSKÁ, R., MIKEŠ, O., SVAČINA, Š., TUKA, V. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016, 22(24), 3681–3699.

Matoulek M., Větrovská, R., Zkušenosti s výběrem pohybových aktivit během lázeňské léčby dětí s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2014; 23: 3: 189 – 193.

Větrovská, R., Matoulek, M., Kosová, B. Obézní dítě a lázeňský pobyt – co mu přináší? Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2014; 23: 1: 31.

NOVOTNÁ, K., SUCHÁ, L., ŘEZNÍČEK, P. et all. Maraton 24hodinového cvičení pro roztroušenou sklerózu: způsob, jak podpořit fyzickou aktivitu lidí s roztroušenou sklerózou. Multiple Sclerosis journal. 913-913. 2017.