Profil – Jiří Kotáb

  • Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.

Kontakty:

  • jiri.kotab@seznam.cz

Pracovní činnosti: Provozní manažer bowlingového centra, event manager

Vzdělání

2012 VŠE v Praze – Doktorské studium, obor: Podniková ekonomika a management, zaměření ekonomika sportu, získaný titul: Ph.D.

2008 FTVS UK – Praha – Magisterské studium, obor: Management sportu, získaný titul: Mgr.

 

Významné aktivity

Člen VV spolku ČASEM – Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů

Publikační činnost

KOTÁB, Jiří. Does The Gold Olympic Medal Affect Financing of Sport Federations in the Czech Republic? Studia Sportiva. 2014, roč. 8, č. 1, s. 43–58. ISSN 1802-7679.

KOTÁB, Jiří. Demand analysis for league matches of AC Sparta Prague. In: Physical activity in science & practice. Praha, 19.06.2013 – 21.06.2013. Praha : Karolinum Press, 2014, s. 331–342. ISBN 978-80-246-2655-0.

NOVOTNÝ, Jiří, aj. Sport v ekonomice. Praha : Wolters Kluwer, 2011. 512 s. ISBN 978-80-7357-666-0. (Další autoři: EYSSELTOVÁ, Sylvie, FUKALOVÁ, Nina, HOBZA, Vladimír, KOTÁB, Jiří, MAREŠOVÁ, Kateřina, NEKOLA, Jaroslav, NOVÁK, Tomáš, PROVAZNÍKOVÁ, Romana, ŠČIKLIN, Alexandr, VLTAVSKÁ, Kristýna).