Mgr. Pavel Kysel, DiS.

Kontakty:

  • kysel@palestra.cz
  • Vysokoškolský pedagog

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v oboru Tělesná výchova- Občanská výchova. Další vzdělání v oblasti společenských věd absolvoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru rozšiřujícího studia společenských věd. Odborné vzdělání v oboru diplomovaný nutriční terapeut získal na Vyšší odborné škole zdravotnické 5. května. V současné době je studentem doktorského studia v oblasti fyziologie a patofyziologie člověka se zaměřením na výživu člověka. Pracuje jako pedagog na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, jakož i na sesterské Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra. Je vedoucím centra praxí a manažerem sportovních akcí. Odborně se profiluje především ve dvou oblastech- wellness a výživa. Publikuje články především z oblasti sportovní výživy a jejího vlivu na zdraví a výkon člověka.

Publikační činnost

KYSEL, P.; HALUZÍKOVÁ, D.; DOLEŽALOVÁ, R.P.; LAŇKOVÁ, I.; LACINOVÁ, Z.; KASPEROVÁ, B.J.; TRNOVSKÁ, J.; HRÁDKOVÁ, V.; MRÁZ, M.; VILIKUS, Z.; HALUZÍK, M. The Influence of Cyclical Ketogenic Reduction Diet vs. Nutritionally Balanced Reduction Diet on Body Composition, Strength, and Endurance Performance in Healthy Young Males: A Randomized Controlled Trial. Nutrients 2020, 12, 2832. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2832
Studijní opory v projektu VOV
BREDLER, Luděk, KYSEL, Pavel. Interkulturní společnost – utváření vzájemných vztahů mezi majoritou a minoritami založené na respektu k odlišnostem, vzájemné toleranci, rovnosti příležitostí. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.
KYSEL, Pavel. Interkulturní projevy ve společnosti – charakteristika různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Problematika přijetí různých etnických, sociálních a náboženských skupin v ČR. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.
KYSEL, Pavel. Xenofobie, rasismus, sexismus, ageismus. Pozitiva a negativa výchovných norem, ideálu, vzoru; negativní předsudky. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.
KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk, DAĎOVÁ, Klára. Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 5-17. ISSN 2570-7612. Dostupné z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173.
VILIKUS, Zdeněk, PETRÁKOVÁ-DOLEŽALOVÁ, Radka, KYSEL, Pavel, MAJOROVÁ, Simona. Potravní doplňky s přímým vlivem na sportovní výkon v současné světové literatuře, Část 1: Bikarbonát, Beta-alanin. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 24-36. ISSN 2570-7612.