Odborný profil – Jozef Martinča

  • MUDr. Jozef MartinčaDepartment of Biomedical Subjects
  • Training School

Kontakty:

  • martinca@palestra.cz

Je absolventem LF UK Plzeň, obor všeobecného lékařství. Postgraduálně získal specializace vnitřního lékařství, endokrinologie a tělovýchovného lékařství. Pracoval původně na nemocničním oddělení, později v ambulantní praxi, kde působí dodnes. Od roku 1984 je jeho hlavním oborem sportovní lékařství. Po letech práce na Ústavu sportovní medicíny, pracuje nyní v ambulanci pro sportovní reprezentaci. Tři desítky let měl v osobní péči reprezentanty v rychlostní kanoistice, se kterými se účastnil vrcholných světových soutěží, včetně 3 OH. Ve vedlejším pracovním poměru pracoval dlouhá léta v lékařské pohotovostní a záchranní službě.

Od roku 1991 vyučuje na VOŠ Palestra a po vzniku i na VŠ Palestra až dosud. Je členem katedry biomedicíny. Je autorem školních skript První pomoci, Výživy a několika studijních elektronických opor.

Ve volném času se věnuje pohybovým aktivitám, zejména horské turistice, lyžování a cyklistice.