Odborný profil – Jana Skarlantová

 • PhDr. Jana Skarlantová

Kontakty:

 • Jana.Skarlantova@seznam.cz
 • Katedra pedagogiky a psychologie
 • Vysokoškolský pedagog

 

 • 2019 –  udělena medaile J. A. Komenského 1. stupně MŠMT

Vzdělání:

 • 1966 – Filozofická fakulta UK v Praze – specializace: čeština-výtvarná výchova
 • 1969 – Filozofická fakulta UK v Praze – specializace: estetika
 • 1970 –  Filozofická fakulta UK v Praze – přiznán titul PhDr. v rigorózním řízení

 

Hlavní témata odborného zájmu:

 • Metodika a didaktika výtvarné výchovy
 • Výtvarné aktivity ve školní i mimoškolní činnosti
 • Výtvarné aktivity pro seniory
 • Užité umění a design

 

Významné aktivity

 • Předsedkyně Národního komitétu ČR-mezinárodního projektu Evropa ve škole (pověřením MŠMT)
 • Organizace zahraničních výstav vítězných prací z projektu Evropa ve škole (NPI)
 • Členka celostátní výtvarné poroty soutěže Komenský a my
 • Členka mezinárodní výtvarné soutěže dětí a mládeže ve Schwedtu (Německo)
 • Patronka 1.umělecké akademie seniorů (projekt MŠMT)
 • Vedoucí výtvarného kroužku seniorů Haštalka (Středisko sociálních služeb Praha1)
 • Odborná lektorka výtvarných projektů dalšího vzdělávání učitelů – Descartes – (akreditováno MŠMT)

 

Publikační činnost

SKARLANTOVÁ, Jana, Dějiny a estetika odívání. Praha: Český svaz výrobních družstev, 1971. 67 stran (bez ISBN)

SKARLANTOVÁ, Jana, ZÁRECKÁ,Jaroslava, Základy oděvního výtvarnictví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1971, 1980, 1983. 107 stran  12 312/77-211 a Bratislava: Alfa  1984 a 1986, 96 stran.63-447-84

SKARLANTOVÁ, Jana, MALÁNOVÁ, Marie, Výrobky dovedných rukou., Praha: Práce, 1977.236 stran 24-120-77

SKARLANTOVÁ, Jana, Od krinolíny k džínsům. Praha: Práce, 1977. 240 stran. 24-048-79

SKARLANTOVÁ, Jana ,Kultura odívání jako součást životního způsobu.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství,1983

HARAZÍMOVÁ, Libuše, SKARLANTOVÁ, Jana, Estetická výchova pro střední odborné školy. Praha: Fragment, 1998.152 stran. ISBN 80-7200-277-5

SKARLANTOVÁ, Jana, Od fíkového listu k džínům. Praha: Grada,1999. 232 stran. ISBN 80-7169-785-0

SKARLANTOVÁ, Jana, SLAVÍK, Jan, Estetická výchova pro střední školy 1. Praha: Scientia Medica, 2001. 80 stran. ISBN 80-85526-70-0

 SKARLANTOVÁ, Jana, VECHOVÁ, Marie, Výtvarné textilní techniky. Plzeň: Fraus, 2005. 208 stran. ISBN 80-7238-319-1

 SKARLANTOVÁ, Jana, Oděv jako znak – sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 224 stran. ISBN 978-80-7290-330-6

SKARLANTOVÁ, Jana, Užitá tvorba. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. 69 stran. ISBN 978-80-7290-402-0

SKARLANTOVÁ, Jana, Výtvarné aktivity pro volný čas. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2007. 59 stran. (viz Palestra-elektronické knihy)

SKARLANTOVÁ, Jana, Výtvarné aktivity pro volný čas II. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2013. 60.stran (viz Palestra-elektronické knihy)

SKARLANTOVÁ, Jana, Ze života prababiček. Praha:Motto, 2014,211stran. ISBN 978-80-267-0277-1

 SKARLANTOVÁ, Jana, Diskrétní elegance – móda mezi válkami. Praha: Motto, 2017. 239 stran. ISBN 978-80-267-0960-2