Odborný profil – Pavel Kysel

  • PhDr. Pavel Kysel, DiS.

Kontakty:

  • kysel@palestra.cz
  • Katedra wellness a výživy
  • Vysokoškolský pedagog

 

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v oboru Tělesná výchova- Občanská výchova. Další vzdělání v oblasti společenských věd absolvoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru rozšiřujícího studia společenských věd. Odborné vzdělání v oboru diplomovaný nutriční terapeut získal na Vyšší odborné škole zdravotnické 5. května. V současné době je studentem doktorského studia v oblasti fyziologie a patofyziologie člověka se zaměřením na výživu člověka. Pracuje jako pedagog na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, jakož i na sesterské Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra. Je vedoucím centra praxí a manažerem sportovních akcí. Odborně se profiluje především ve dvou oblastech- wellness a výživa. Publikuje články především z oblasti sportovní výživy a jejího vlivu na zdraví a výkon člověka.

 

Publikační činnost

KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk. Srovnání vlivu cyklické ketogenní diety a redukční diety na tělesné složení, silový a vytrvalostní výkon v průběhu 8týdenní intervence. Medicina Sportiva. 2020, 29(3). ISSN 1210-5481 (print), ISSN 2695-057X (online).

KYSEL, Pavel, Denisa HALUZÍKOVÁ, Radka Petráková DOLEŽALOVÁ, et al. The Influence of Cyclical Ketogenic Reduction Diet vs. Nutritionally Balanced Reduction Diet on Body Composition, Strength, and Endurance Performance in Healthy Young Males: A Randomized Controlled Trial. Nutrients [online]. 2020, 12(9) [cit. 2020-10-09]. ISSN 2072-6643. Dostupné z: doi:10.3390/nu12092832.

Studijní opory v projektu VOV (2019)
Vyziva- https://www.vovcr.cz/odz/ekon/445
Fitness- https://www.vovcr.cz/odz/ekon/446

BREDLER, Luděk, KYSEL, Pavel. Interkulturní společnost – utváření vzájemných vztahů mezi majoritou a minoritami založené na respektu k odlišnostem, vzájemné toleranci, rovnosti příležitostí. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.

KYSEL, Pavel. Interkulturní projevy ve společnosti – charakteristika různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Problematika přijetí různých etnických, sociálních a náboženských skupin v ČR. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.

KYSEL, Pavel. Xenofobie, rasismus, sexismus, ageismus. Pozitiva a negativa výchovných norem, ideálu, vzoru; negativní předsudky. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7.

KYSEL, Pavel, VILIKUS, Zdeněk, DAĎOVÁ, Klára. Nízkosacharidové režimy a jejich vliv na sportovní výkon a tělesné složení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 5-17. ISSN 2570-7612. Dostupné z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/173.

VILIKUS, Zdeněk, PETRÁKOVÁ-DOLEŽALOVÁ, Radka, KYSEL, Pavel, MAJOROVÁ, Simona. Potravní doplňky s přímým vlivem na sportovní výkon v současné světové literatuře, Část 1: Bikarbonát, Beta-alanin. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), 24-36. ISSN 2570-7612.