Odborný profil – Rudolf Psotta

 • Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Kontakty:

 • psotta@palestra.cz
 • Rektor VŠTVS PALESTRA
 • Katedra wellness a výživy
 • Trenérská škola
 • Vysokoškolský pedagog
 • Profesor kinantropologie na VŠTVS Palestra a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1987 až 2009 na Univerzitě Karlově v Praze (MFF, PeF, FTVS).

 

Akademický rozvoj

 • 1984 – magistr – obor biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze) a tělesná výchova (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK; FTVS)
 • 1987 – doktor pedagogiky (PaedDr.)
 • 1998 – Ph.D. v oboru Kinantropologie (FTVS UK) Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004 – docent v oboru Kinantropologie (FTVS UK)
 • 2013 – profesor v oboru Kinantropologie (FTK Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Další odborná kvalifikace: Trenérsko – manažérská UEFA profi-licence fotbal

Výzkumná činnost

 • senzomotorika a psychomotorika člověka, s aplikacemi do pohybových aktivit a sportu různých skupin populace a intervencí pro jedince s neurovývojovými poruchami (DCD, ADHD) a jinými funkčními deficity (zrakově postižení);
 • hodnocení senzomotorických a kognitivních funkcí a diagnostika jejich deficit
 • (oba body výše – aplikace do školství, speciální pedagogiky, pedagogické psychologie, poradenské a klinické psychologie).
 • testování tělesné výkonnosti běžné a sportující populace, se zaměřením na aerobní a anaerobní kapacitu a svalovou sílu.
 • Oborové začlenění odborné a výzkumné činnosti dle CEP: Pedagogika a školství; Psychologie; Ostatní lékařské obory.

Výzkumné projekty

Řešitel nebo spoluřešitel 9 výzkumných grantových projektů (GAČR, TAČR, aj.). Projekty řešené v současnosti:

 • Účinky metody quiet eye na pozornost, a kognitivní a senzomotorické funkce u dětí s ADHD. Grantová agentura ČR, projekt 19-18787S (2019-2021)
 • E/tele testovací systém pro hodnocení senzomotorických funkcí u školních dětí – podpora společného vzdělávání v ČR. Technologická agentura ČR, projekt TL 03000219.

Současná vědecká spolupráce se zahraničními pracovišti: University of  Nevada Las Vegas (USA), Akademia Wychowania Fyzicznego AWF Katovice (Polsko).

Výstupy výzkumné činnosti

 • Publikace: 34 na Web of Science, 31 ve Scopus, 108 v RIV (Rejstříku informací o výzkumu Rady vlády ČR).
 • Ohlasy vědeckých publikací: 169x na Web of Science (h-index 7), 267x ve Scopus, 1009x na Google Scholars.
 • hlavní autor dvou monografíí, spoluautor 5 monografií, autor tří učebnic

Další odborné aktivity

 • člen hodnotícího panelu Medical and Health Sciences Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI)
 • zástupce ČR v International Working Board of International Research Society on DCD
 • člen redakčních rad časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu Kinantropologie FTK UP (2010-dosud)
 • člen Vědecké rady FTK UP v Olomouci (2011-2017)
 • školitel v postgraduálním doktorském studiu v oboru Kinantropologie (na FTK UP).

Pedagogická činnost

 • Přednášky/semináře v předmětech: VŠTVS Palestra – Tvorba kondičních progamů, Specifika testování motorických schopností u jedinců s disability; FTK UP – Antropomotorika, Motorika ve sportu, Řízení pohybu a pohybové učení, Motor control and learning (student Erasmus), Advanced Motor Learning in Adapted Physical Activity (student Katolické Univerzity v Leuven, Belgie).
 • Kurzy pro postgraduální doktorské stadium: Percepce a kognice ve sportu, Teorie a didaktika sportu (na FTK UP).

Ostatní aktivity

 • Je odborníkem na fotbal – držitel trenérské fotbalové profi-licence UEFA, bývalý hráč Bohemians Praha, trenér (Dukla Praha, Bohemians, asistent týmu ČR do 21 let (1991).
 • Působil v různých odborných funkcích a metodických komisích Českomoravského fotbalového svazu, vedoucí a lektor licenčního studia trenérů licence A a profi-licence (1991- 2003).
 • Manažer a lektor mezinárodních kurzů fotbalových trenérů (USA, Saúdská Arábie).
 • Působil jako odborný poradce (Bohemians Praha, FK Neratovice, reprezentační tým žen ČR).
 • Se svým týmem poskytuje fyziologická vyšetření trénovanosti fotbalistů (např. Bohemians Praha, SK Slavia Praha, Viktoria Plzeň, Slezský FC Opava, FK Mladá Boleslav).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2024

Psotta, R., Semencová, J., & Dostál, D. (2024). Dynamic balance in Parkinson´s disease can be ameliorated by external focus of attention. Studia Sportiva, 18(1). https://doi.org/10.5817/StS2024-1-9.

2023

PSOTTA, Rudolf, David PRYCL a Ondřej KAŠPAR, O. Assessment of visual selective and orienting attention with a new touchscreen tablet-based test in school-aged children: Pilot study. Online.  Acta Gymnica 53, article e2023.013, 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.5507/ag.2023.013 (Psotta, R., Prycl, D., & Kašpar, O. (2023). Assessment of visual selective and orienting attention with a new touchscreen tablet-based test in school-aged children: Pilot studyActa Gymnica 53, article e2023.013. https://doi.org/10.5507/ag.2023.013)

VALTR, Ludvík, Rudolf PSOTTA a Daniel DOSTÁL. Effects of the specific eye fixation training on fine visuomotor coordination in children with ADHD. Online. Children, vol. 10, issue 10, October 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/children10101648 (Valtr, L., Psotta, R., & Dostál, D. (2023). Effects of the specific eye fixation training on fine visuomotor coordination in children with ADHD. Children, 10(10), 1648. https://doi.org/10.3390/children10101648 )

PSOTTA, Rudolf, Ludvík VALTR a Daniel DOSTÁL. The effects of quiet eye training on attention in children with ADHD. Online. Journal of Human Kinetics, 89 (2023). Dostupné z: https://doi.org/10.5114/jhk/168267. (Psotta, R., Valtr, L., & Dostál, D. (2023). The effects of quiet eye training on attention in children with ADHD. Journal of Human Kinetics, 89. doi:10.5114/jhk/168267.)

PSOTTA, Rudolf, Javad SARVESTAN, Ludvík VALTR a Ondrej JEŠINA. Quiet eye training-based intervention can ameliorate inhibitory control but not visuospatial working memory in children with ADHD. Brain and Behavior, e3251, 15 September 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/brb3.3251. (Psotta, R., Sarvestan, J., Valtr, L., & Ješina, O. (2023). Quiet eye training-based intervention can ameliorate inhibitory control but not visuospatial working memory in children with ADHD. Brain and Behavior, e3251. https://doi.org/10.1002/brb3.3251)

KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiří, PSOTTA, Rudolf, TICHÝ, Miroslav, KANCHEVA, Ludmila, HOŠEK, Václav, HILL, Martin. Are there sex differences in the improvement of balance performance after short term physical intervention in seniors 65+? A Randomized Controlled Trial. Applied Science, 2022, 12(7), 3452. ISSN 2076-3417. https://doi.org/10.3390/app12073452.

PSOTTA, Rudolf, DOSTÁL, Daniel, SARVESTAN, Javad, PRYCL, David, KAŠPAR, Ondřej, KŘÍŽOVÁ, Ivana. Evaluation of Predictive Motor Control With Two Touchscreen Tablet-Based Tests: Reliability and Validity in School-Aged Children. Perceptual and Motor Skills, 2022, 130(1), 283-300. https://doi.org/10.1177/00315125221130815.

VALENTA, Svatoslav, PSOTTA, Rudolf, HRABAL, Jakub. The effects of creatine supplementation on single and intermittent anaerobic exercises and body composition during reduce training in soccer players. Acta Salus Vitae. 10(1), 58-71. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.279

LEHNERT, MICHAL, PSOTTA, Rudolf, HELEŠIC, Jiří. The influence of chronological age on reactive strength in female 8-13 year-old female figure skaters. Journal of Physical Education and Sport, 22(3), 724-731. https://doi:10.7752/jpes.2022.03091

PSOTTA, Rudolf, KRAUS, Josef, KREJČÍ, Milada, JURAS, Grzegorz. Phasic alertness indicated by simple motor reaction time in late childhood: The effect of age and sex. Acta Gymnica, 2021, 51(2). ISSN 1212-1185 (Print); ISSN 1213-8312 (On-line). https://doi.org/10.5507/ag.2021.022.

BANÁTOVÁ, Kamila, PSOTTA, Rudolf. The MABC-2 Checklist: A review of the psychometric properties of a screening tool for developmental coordination disorder. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 2021, doi: https://doi.org/10.1080/19411243.2021.1934228

PSOTTA, Rudolf. Metodologie výzkumné práce: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 59 stran. ISBN 978-80-87723-64-7.

PSOTTA, Rudolf. Motorika člověka ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 67 stran. ISBN 978-80-87723-65-4.

Psotta, R., Dostál, D., Sarvestan, J., Prycl, D., Kašpar, O., & Křížová, I. (2023). Evaluation of Predictive Motor Control With Two Touchscreen Tablet-Based Tests: Reliability and Validity in School-Aged Children. Perceptual and Motor Skills, 130(1), 283-300. https://doi.org/10.1177/ 0031 5125221130 815

2022

Krejci, M., Kajzar, J., Psotta, R., Tichý, M., Kancheva, R., Hošek, V. & Hill, M. (2022). Are there sex differences in balance performance after a short-term physical intervention in seniors 65+? A randomized controlled Trials? Applied Sciences, 12(7), 3452, https://doi.org/10.3390/app12073452

Lehnert, M., Psotta, R., & Helešic, J. (2022). The influence of chronological age on reactive strength in female 8-13 year-old female figure skaters. Journal of Physical Education and Sport, 22(3), 724-731. https://doi:10.7752/jpes.2022.03091

Banátová, K., & Psotta, R. (2022). The MABC-2 Checklist: A review of the psychometric properties of a screening tool for developmental coordination disorder. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, doi:10.1080/19411243.2021.1934228

Valenta, S., Psotta, R., & Hrabal, J. (2022). The effects of creatine supplementation on single and intermittent anaerobic exercises and body composition during reduce training in soccer players. Acta Salus Vitae. 10(1), 58-71. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.279

2021

Psotta, R., Krejčí, M., Kraus, J., & Juras, G. (2021). Phasic alertness indicated by simple motor reaction time in late childhood: The influence of age and sex. Acta Gymnica, https://doi.org/10.5507/ag.2021.022

de Ste Croix, M., Lehnert, M., Maixnerová, E., Ayala, F., & Psotta, R. (2021). The influence of age and maturation on trajectories of stretch-shortening cycle capability in male youth team sports. Pediatric Exercise Science, 33(1), 16-22. doi: 10.1123/pes. 2020-0063

2020

Psotta, R., Abdolahipour, R., Janura, M. (2020). The effects of attentional focus instruction on the performance of a whole-body coordination task in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities, 101, 103654. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103654

Krejčí, M., Psotta, R., Hill, M., Kajzar, J., Jandová, D., & Hošek, V. (2020). A short-term yoga-based intervention improves balance control, body composition, and some aspects of mental health in the elderly men. Acta Gymnica, 50(1), 16-27.

Banátová, K., Valtr, L., & Psotta, R. (2020). Stanovení psychometrických vlastností Inventáře MABC-2. Diskuze v Psychologii, 2, 75-80, doi:10.5507/dvp.2020.008

2018

Psotta, R., Pechová, D., & Kraus, J. (2018). Psychometric properties of the qualitative assessment of manual dexterity in the MABC-2 test. Acta Gymnica, 48(2), 62-69.

Nieto, M. P., Valtr, L., Abdollahipour, R., & Psotta, R. (2018). The role of vision in walking patterns in children with different levels of motor coordination. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 13(2), 289-296.

2017

Psotta, R., & Abdollahipour, R. (2017). The factorial validity of the Movement Assessment Battery for Children – 2nd edition (MABC-2) in 7-16-year-olds. Perceptual and Motor Skills, 124(6), 1051-1068.

Iwatsuki, T., Abdollahipour, R., Psotta, R., Lewthwaite, R., & Wulf, G. (2017). Autonomy facilitates repeated maximum force productions. Human Movement Science 55, 264-268.

Abdollahipour, R., Palomo-Nieto, M., Psotta, R., & Wulf, G. (2017). External focus of attention and autonomy support have additive benefits for motor performance in children. Psychology of Sport & Exercise, 32, 17-24.

Abdollahipour, R., & Psotta, R. (2017). Is an external focus of attention more beneficial than an internal focus to ball catching in children?. Kinesiology, 49(2), 235-241.

Dragula, L., Lehnert, M., Psotta, R., Gonosová, Z., Valenta, S., & Štastný, P. (2017). The relative force in squat jump is the best laboratory predictor of sprint performance in adolescent soccer players. Human Movement Special Issues, 2017(5), 83-90.

2016

Psotta, R., & Brom, O. (2016). Factorial structure of the Movement Assessment Battery for Children test – second edition in preschool children. Perceptual and Motor Skills, 123(3), 702-716.

Abdollahipour, R., Psotta, R., & Land, W. (2016). The influence of attentional focus instructions and vision on jump height performance. Research Quarterly for Excerise and Sport, 87(4), 408-413.

Lee, D., Psotta, R., & Vagaja, M. (2016). Motor skills interventions in children with developmental coordination disorder: A review study. European Journal of Adapted Physical Activity, 9(2), 20-29.

Valtr, L., Psotta, R., & Abdollahipour, R. (2016). Gender differences in performance of the Movement Assessment Battery for Children-test in adolescents. Acta Gymnica, 46(4), 155-161.

Nieto, M. P., Psotta, R., Abdollahipour, R., & Valtr, L. (2016). Vliv zraku na chůzi u dětí s odlišnou úrovní motoriky. Tělesná kultura, 39(1), 40-47.

Palomo-Nieto, M., Psotta, R., Abdollahipour, R., & Valtr, L. (2016). Vzťah medzi rovnováhou a chódzou u dětí s rizikom vývoj ověj poruchy koordinácie a ich běžnými rovesníkmi. Telesna Kultura, 39(2). doi:10.5507/tk.2015.021

2015

Abdollahipour, R., Wulf, G., Psotta, R., & Palomo-Nieto, M. (2015). Performance of gymnastics skill benefits from an external focus of attention. Journal of Sport Sciences, 33(17), 1807-1813.

Psotta, R., Hendl, J. A. N., Kokštejn, J., Jahodová, G., & Elfmark, M. (2015). Development of the motor functions in 7–15-year-old children: The Czech national study. Acta Kinanthropologica, 50(2), 87-97.

Palomo-Nieto, M., Psotta, R., Abdollahipour, R., & Valtr, L. (2015). The effects of various visual conditions on the gait cycle in children with different level of motor coordination-a pilot study. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte,11(42), 387-399.

Lehnert, M., Chvojka, P., & Psotta, R. (2015). Sezónní variabilita izokinetické síly flexorů a extenzorů kolene u fotbalistů kategorie u19. Tělesná kultura, 38(1), 9-29.

Sigmund, M., & Psotta, R. (2015). Hodnocení zastoupení tělesného tuku metodou bioelektrické impedance u sportujících chlapců ve věku 7-18 let s ohledem na typ použitého analyzátoru. Tělesná kultura, 38(2), 49-62.

Psotta, R., & Abdollahipour, R. (2015). Relativný efekt veku na súťažnú úspešnosť v tenise u detí staršieho školského veku. Tělesná kultura, 38(1), 30-43.

Kubisová, M., Svoboda, Z., Psotta, R., & Janura, M. (2015). Časové a dynamické charakteristiky chůze u předškolních dětí s odlišnou úrovní rovnováhy: Pilotní studie. Tělesná kultura, 38(2), 36-48.

Přepnout titulek

2014

Psotta, R. (2014). The visual reaction time distribution in the tasks with different demands on information processing. Acta Gymnica, 44(1), 5-13.

Psotta, R., Kraus, J., & Zounková, I. (2014). Metoda MABC-2 pro identifi kaci vývojové poruchy pohybové koordinace: zkušenosti z ověřování a implementace v praxi. Aplikované Pohybové Aktivity v Teorii a Praxi, 5(2).

Psotta, R., & Kraus, J. (2014). Pohybová koordinace a zpracování vizuálních informací u studentů středních škol s rizikem vývojové poruchy pohybové koordinace: Dvouletá studie. Tělesná kultura, 37(2), 26-52.

Psotta, R. (2014). MABC-2: Test motoriky pro děti. Praha: Hogrefe Testcentrum.

Abdollahipour, R., Psotta, R., Palomo Nieto, M., Rouzbahani, M., Nikdast, H., & Bahram, A. (2014). Effects of attentional focus instructions on the learning of a target task: A moderation role of visual feedback. Kinesiology, 46(2), 210-217.

Lehnert, M., Psotta, R., Chvojka, P., & De Ste Croix, M. (2014). Seasonal variation in isokinetic peak torque in youth soccer players. Kinesiology, 46(1), 79-87.

2012

Psotta, R., & Hendl, J. (2012). Movement Assessment Battery for Children-: Cross-cultural comparison between 11-15 year old children from the Czech Republic and the United Kingdom. Acta Gymnica, 42(3), 7-16.

Psotta, R., Hendl, J., Frömel, K., & Lehnert, M. (2012). The second version of the Movement Assessment Battery for Children: A comparative study in 7-10 year old children from the Czech Republic and the United Kingdom. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 42(4), 19-27.

Psotta, R., Kundrátek, M., Lehnert, M., Svoboda, Z., & Sigmund, M. (2012). Změny svalové síly a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu osmitýdenního kondičního tréninku profesionálního hokejisty. Česká Kinantropologie, 16(4), 78-93.

Lehnert, M., Psotta, R., & Botek, Z. (2012). The effects of high-resistance and plyometric training on adolescent soccer players: a comparative study. Gazz. Med. Ital. Arch. Sci. Med, 171, 567-576.

Kokštejn, J., Psotta, R., & Frýbort, P. (2012). Relationships between levels of motor coordination, attention and physical activity in children: The mediation model. Acta Gymnica, 42(4), 29-40.

Lehnert, M., Chmelík, F., Psotta, R., & Horák, S. (2012). Tréninkový proces a jeho zabezpečení ve volejbalových sportovních střediscích mládeže v ČR. Tělesná kultura, 35(2), 34-44.

2011

Psotta, R., Bunc, V., Hendl, J., Tenney, D., & Heller, J. (2011). Is repeated-sprint ability of soccer players predictable from field-based or laboratory physiological tests?. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 51(1), 18-25.

Lehnert, M., Psotta, R., Janura, M., Zemková, E., Malý, T., Hamar, D., & Šebek, L. (2012). Anaerobic performance: Assessment and training. Olomouc: Palacky University in Olomouc.

Psotta, R., & Martin, A. (2011). Changes in decision-making skill and skill execution in soccer performance: The intervention study. Acta Universitatis Palackiane Olomucensis. Gymnica, 41(2), 7-15.

Psotta, R., Hátlová, B., & Kokštejn, J. (2011). Vizuální diferenciace jako faktor posturální stability u prepubescentů. Česká Kinantropologie, 15 (4), 76-84.

Lehnert, M., Psotta, R., & Botek, Z. (2011). A comparison of effects of high-resistance and plyometric training on adolescent soccer players. Gazetta Medica Italiana Archivio per le Science Mediche, 171, 567-576.

Lehnert, M., Urban, J., Procházka, J. H., & Psotta, R. (2011). Isokinetic strength of knee flexors and extensors of adolescent soccer players and its changes based on movement speed and age. Acta Universitatis Palackiane Olomucensis. Gymnica, 41(2), 45-53.

Kokštejn, J., Psotta, R., Frömel, K., Frýbort, P., Jahodová, G., & Cuberek, R. (2011). Pohybová aktivita dětí s vývojovým deficitem motoriky. Česká Kinantropologie, 15(3), 76-88.

2010

Psotta, R., Kokštejn, J., Jahodová, G., & Frýbort, P. (2010). Je nízká motorická kompetence rizikovým faktorem nadváhy a obezity u dětí mladšího školního věku ? Česká Kinantropologie, 14(2), 96-106.

Psotta, R., Bunc, V., Heller, J., &Vodička, P. (2010). Inovační přístupy v posuzování talentu ve sportovních hrách. In T. Perič, & J. Suchý (Eds). Identifikace pohybových talentů (pp. 17-23). Praha: Univerzita Karlova v Praze/Karolinum. ISBN 978-80-246-1881-4.

Psotta, R. (2010). Uplatnění kognitivního modelu ve výuce fotbalu. Tělesná výchova a sport mládeže, 76(1), 29-31.

2009

Psotta, R., Svěráková, D., Bunc, V., Šeflová, I., & Hráský, P. (2009). Aerobic fitness, running performance and body composition of Czech elite male summer biathletes. International Journal of Fitness, 5(1), 41-49.

Psotta, R., & Bunc, V. (2009). Heart rate response and game-related activity of younger school-age boys in different formats of soccer game. Ovidius University Annals: Series of Physical Education and Sport, 9(1), 71-75.

Psotta, R., & Kokštejn, J. (2009). Body mass index in older school-age children with and without motor difficulties. Ovidius University Annals: Series of Physical Education and Sport, 9(2), 170-174.

Psotta, R., Kokštejn, J., & Vodička, P. (2009). Nadváha a obezita u českých 11-14letých dětí s motorickými obtížemi a bez motorických obtíží. Česká Kinantropologie, 13(2), 75-83.

Psotta, R. (2009). Kategoriální systémy pozorování herního výkonu. In V. Süss, a kol. (Eds.). Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách (pp. 21-27). Praha: Univerzita Karlova v Praze/ Karolinum. ISBN 978-80-246-1680-3.

Psotta, R., Vodička, P., & Soukup, V. (2009). Akcelerometr Actigraph: validita a inter-instrumentální reliabilita měření zrychlení a počtu kroků. In I. Čechovská , & M. Tůma (Eds.). Pohybové aktivity v biosociálním kontextu (pp. 11-19). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1553-0.

Psotta, R., Heller, J., Blahuš, P., Vodička, P., & Bunc, V. (2009). Faktorová validita laboratorního testu střídavého krátkodobého výkonu u hráčů fotbalu. In I. Čechovská , & M. Tůma (Eds.). Pohybové aktivity v biosociálním kontextu (pp. 131-140). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1553-0.

Psotta, R. (2009). Kurikulum tělesné výchovy: perspektivy praxe a výzkumu. In V. Mužík, & V. Sűss (Eds.). Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století (pp. 97-100). Brno: Masarykova Univerzita.

Psotta, R., & Velenský, M. a kol. (2009). Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum. 150 s. ISBN 978-80-246-1694-0.

Dobrý, L., Čechovská, I., Kračmar, B., Psotta, R., & Sűss, V. (2009). Kinantropologie a pohybové aktivity. In V. Mužík, & V. Sűss (Eds.). Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. (pp. 8-16). Brno: Masarykova Univerzita.

Süss, V., Buchtel, J., Psotta, R., Lehnert, M., & Bláha, L. (2009). Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum. 243 s. ISBN 978-80-246-1680-3.

2008

Psotta, R., Vodička, P., & Heller, J. (2008). Validity of the model GT1M Actigraph accelerometer. Acta Fac Educ Phys Univ Comen,48, 51-60.

Psotta, R. (2008). Poznatky ze skupiny B. Pod Alpami se sešel evropský fotbal. Fotbal a trénink, 2, 30-31.

Psotta, R. (2008). Herní výkon týmu Německa na ME 2008 – analýza a aplikace do tréninku. Fotbal a trénink, 3, 25-29.

Psotta, R., & Dobrý, L. (2008). Metodologie výzkumu specifické didaktické znalosti učitele tělesné výchovy. In T. Janík a kol. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 129-137). Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-165-2.

Psotta, R. (2008). Metodologické přístupy ke zkoumání specifické didaktické znalosti učitele tělesné výchovy. In V. Mužík, L. Dobrý, & V. Sűss (Eds.). Tělesná výchova a sport v biologickém, sociálním a didaktickém kontextu (pp. 23-30). Brno: Masarykova univerzita.

Martin, A. J., Parrant, D., & Psotta, R. (2008). Developing decision making in sport coaching. In E. Leigh, & K. Collier (Eds.). Proceedings of the 11th International Conference on Experiential Learning. Sydney: University of Technology Sydney.

2007

Psotta, R., Bunc, V., Tenney, D., Svěráková, D., Hráský, P., & Šeflová, I. (2007). Physiological profile of Czech elite summer biathletes of both sexes. Gazetta Medica Italiana Archivio per le Science Mediche, 166(5), 169-180.

Psotta, R., Vodička, P., Heller, J., & Soukup, V. (2007). Validita a reliabilita akcelerometru Actigraph, model GT1M: pilotní studie. Česká Kinantropologie, 11(2), 35-44.

Psotta, R., Bunc, V., Svěráková, D., Hráský, P., & Šeflová, I. (2007). Fyziologický profil mužů dlouhodobě trénujících letní biatlon. Česká Kinantropologie, 11(3), 119-128.

Psotta, R. (2007). Efekty 20-týdenní výuky fotbalu na herní výkon v utkání u žáků sedmých tříd – srovnání taktického a technického modelu vyučování. In Zborník vedeckých prác Katedry her FTVŠ UK č. 7 (pp. 10-18). Bratislava: Univerzita Komenského.

Psotta R. (2007). Metodika výzkumu efektů vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově. In Sportovní hry 2007 (pp. 272-280). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Táborský, F., Buchtel, J., Kočíb, T., Koňák, L., Křiček, J., Psotta, R., Süss, V., & Tůma, M., Velenský, M. (2007). Základy teorie sportovních her. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 128 s. ISBN 80-86317-48-X.

2006

Psotta, R., & Draxler, D. (2006). Concepts of teaching games: case study in secondary school teachers-experts. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 42(2), 25-35.

Psotta, R, & Draxler, D. (2006). Výuka sportovních her na českých gymnáziích: didaktické koncepty učitelů – expertů. Česká Kinantropologie, 10(1), 29-44.

Psotta, R., Zelinková, O., & Jahodová, G. (2006). Dyspraxia: challenge for kinanthropological research. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 42(2), 51-59.

Psotta, R. a kol. (2006). Fotbal: Kondiční trénink. Praha: Grada Publishing. 219 s. ISBN 80-247-0821-3.

Psotta, R. (2006). Efekty vyučování sportovních her – zkušenosti z výzkumu. In L. Čepička (Ed.). Hry 2006. Výzkum a aplikace. (pp. 43-48). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Psotta, R. (2006). Poznatky z konference Soccer Science 2006. Fotbal a trénink, 1, 13-16.

Psotta, R, Kmoch, J., Jarůšek, J. (2006). Analýza herního výkonu týmů na Konfederačním poháru FIFA 2005. Fotbal a trénink, 1, 24-28.

2005

Psotta, R., Blahuš, P., Cochrane, D., & Martin, A.J. (2005). The assessment of an intermittent high intensity running test. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45(3), 248-256.

Psotta, R., & Bunc,V. (2005). Reliability and validity of the intermittent anaerobic running test (IAnRT). In T. Reilly, J. Cabri, D., & Araújo (Eds.), Science and Football V (pp. 112-121). London, New York: Routledge, p.112-121. ISBN 0-415-33337-7.

Psotta, R., Bunc, V., Heller, J., & Vodička, P. (2005). Inovační přístupy v posuzování talentu ve sportovních hrách. In T. Perič, & J. Suchý (Eds). Identifikace pohybových talentů (pp. 28-33). Praha: UK FTVS.

Psotta, R. (2005). Vyučování a učení otevřeným pohybovým dovednostem: poznatky empirického výzkumu v letech 1999-2004. In J. Vindušková (Ed.). Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže. Praha: Univerzita Karlova v Praze, FTVS.

Psotta, R. (2005). Testy střídavého dlouhodobého výkonu. Fotbal a trénink, 1, 22-23.

Psotta, R. (2005). Testy střídavého krátkodobého výkonu. Fotbal a trénink 2005;2:16-20.

Psotta, R, Heller J. (2005). Laboratorní testy střídavého krátkodobého výkonu. Fotbal a trénink, 3, 15-17.
Martin, A., Prashnig, B., & Psotta, R. (2005). Coaching and learning styles in sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 41(1), 107-111.

Bunc, V., Krámek, V., & Psotta, R. (2005). Physiological characteristics of 10 years old soccers. Journal of Coimbra Network on Exercise Science, 2(1), 24-27.

2004

Psotta, R., & Bunc, V. An intermittent anaerobic running test: reliability and factor validity in soccer players. Journal of Sports Sciences, 22(6), 557-558.

Psotta, R. (2004). Inovace v diagnostice tělesné výkonnosti hráčů fotbalu. Fotbal a trénink, 2, 15-16.

Psotta, R. (2004). Úspěšnost týmu a jeho věková skladba. Fotbal a trénink, 3, 27-29.

Psotta, R. (2004). Modely zahájení útoku. Fotbal a trénink, 3, 32-35.

Buzek, M., Nevrlý, J., Psotta, R., & Votík, J. (2004). Na fotbalovém Euro se rozdávala krása a kvalita. Vybrané analytické studie. Fotbal a trénink, 3, 5-27.

Bunc, V., Psotta, R., & Krámek, V. (2004). Functional profile of 10-year-old Czech soccer players. Journal of Sports Sciences, 22(6), 528-529.

Bunc, V., & Psotta, R. (2004). Functional characteristics of elite Czech female soccer players. Journal of Sports Sciences,22(6), 528-529.

2003

Psotta, R., Heller, J., & Vodička, P. (2003). Hodnocení intermitentního krátkodobého výkonu ve sportu. Telesná Výchova a Šport, 13(3), 21-26.

Psotta, R. (2003). Co je specifický kondiční trénink ve fotbale ? Náměty pro praxi. Fotbal a trénink, 1, 25-28.

Psotta, R. (2003). Analýza intermitentní pohybové aktivity. Praha: Karolinum, Univerzit Karlova v Praze. 126 s. ISBN 80-246-0692-5.

Psotta, R., & Hajnovič, L. (2003). Terénní test pro hodnocení funkční kapacity pro střídavou pohybovou činnost. In L. Čepička (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů. (pp. 213-218). Plzeň: Západočeská Univerzita, Pedagogická fakulta.

Psotta, R., & Unger, V. (2003). Současné trendy v pojetí fotbalového tréninku. In J. Vindušková, & J. Chrudimský (Eds). Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka (pp. 35-39). Praha: UK FTVS.

Bunc, V., & Psotta, R. (2003). Současný výzkum ve fotbale a tréninková praxe. Fotbal a trénink, 2, 7-10.

2002

Psotta, R. (2002). Intermittent anaerobic running test (IAnRT): Reliability and factor validity. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica,38(2), 45-58.

Psotta, R. (2002). Trendy soudobého výzkumu ve fotbale: Učení herním dovednostem. 2. Fotbal a trénink, 2, 20-21.

Psotta, R. (2002). Vytváření učebních podmínek pro vyučování sportovním hrám. Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 68(5), 23-29.

Psotta, R, & Unger, V. (2002). Současné pojetí tréninkového zatěžování – názory trenérů a jejich praxe. Fotbal a trénink, 6(4), 21-23.

Nováková, H., & Psotta, R. (2002). Explozivní schopnosti u fotbalistů. Česká Kinantropologie, 6(1), 25-33.

Bunc, V., Krámek, V., & Psotta, R. (2002). Physiological profile of 10 years old soccers. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica,38(1), 29-36.

2001

Psotta, R., & Krámek, V. (2001). A method for description and evaluation of training programs for children. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 36(2), 43-50.

Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově: hodnocení různých přístupů. Česká kinantropologie, 5(1), 75-87.

Psotta, R. (2001). Současný pohled na kondiční trénink V čem spočívá specifičnost fotbalu ? Fotbal a trénink, 1, 15-16.

Psotta, R. (2001). Současný pohled na pohybové zatížení. Intermitentní trénink. Fotbal a trénink, 2, 24-25.

Psotta, R. (2001). Trendy soudobého výzkumu ve fotbale. 1. část. Fotbal a trénink, 3, 11-13.

Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Alternativní pojetí vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově (I). Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 67(5), 42-46.

Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Alternativní pojetí vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově (I). Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 67(6), 38-45.

Bunc V, & Psotta, R. (2001). Physiological profile of very young soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 41(3), 337-341.

Psotta, R. (2001). Standardizační charakteristiky běžeckého cvičení v modelu intermitentního zatížení maximální intenzity. In V. Bunc, & Z. Marvanová (Eds.). Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku III. (pp. 129-134). Praha: Karolinum/nakl. UK v Praze.

Psotta, R. (2001). Trendy soudobého výzkumu v didaktice sportovních her. In L. Čepička (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů. (pp. 195-200). ZČU: Plzeň.

Psotta, R., Bunc, V., & Jíra, M. (2001). Funkční zatížení a podmínky pro pohybové učení v různých formách fotbalu u dětí mladšího školního věku. In V. Bunc, & Z. Marvanová (Eds). Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku III. (pp. 125-128). Praha: Karolinum/nakl. UK v Praze.

Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Perspektivy vyučování sportovních her na školách. In P. Tilinger, A. Rychtecký, & T. Perič (Eds). Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Díl 1. (pp. 97-101). Praha: UK FTVS.

Psotta R., & Velenský, M. (2001). Alternativní pojetí vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově. In L. Dobrý, & O. Souček (Eds.). Pedagogická kinantropologie 2001. (pp. 17-27). Praha: Karolinum/nakl. UK v Praze.

Psotta, R., Tůma, M., & Dlabáček, V. (2001). Brankové hry. Studijní text pro postgraduální vzdělávání učitelů. Olomouc: www.karpo.upol.cz. 16 s.

Bunc, V., Psotta, R. (2001). Functional profile of elite Czech female soccer players. In B. Donne, & J. Mahony (Eds.). Proceedings of the International Sports Medicine Conference (pp. 67-168). Dublin: Conference Partners Ltd.

2000-1989

Psotta, R., Bunc, V., & Heller, J. (2000). Kinetika srdeční frekvence v zotavení – je použitelná v tělesné výchově a sportu ? Česká Kinantropologie,4(2), 7-16.

Psotta, R., Bunc, V., & Jíra, M. (2000). Učební podmínky a tělesné zatížení v odlišných formách fotbalu u dětí mladšího školního věku. Česká Kinantropologie, 4(1), 7-16.

Psotta, R. (2000). Modifikované formy fotbalu v tréninku dětí a mládeže. Fotbal a trénink, 2, 14-16.

Psotta, R. (2000). Fotbal a současný aplikovaný výzkum. Fotbal a trénink, 5-6, 21-23.

Psotta, R. (2000). Základní program fotbalu pro 11-15leté žáky: teoretická a didaktická východiska. In L. Čepička (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů (pp. 69-72). Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU.

Psotta, R., & Krámek, V. (2000). Hodnocení tréninkových programů dětí : příklad kvalitativně evaluačního výzkumu. In Sborník Sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti. (pp. 65-70). Praha: Karolinum/nakl. UK v Praze.

Bunc, V., & Psotta, R. (2000). Zásady výběru a výběrové standardy ve fotbale. In L. Čepička (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů. (pp. 8-86). Plzeň: ZČU.

Bunc, V., & Psotta, R. (2000). Funkční zdatnost velmi mladých fotbalistů. In L. Čepička (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů. (pp. 87-92). Plzeň: ZČU.

Bunc, V., Vindušková, J., & Psotta, R. (2000). Sportovně talentovaná mládež a kultivace sportovního talentu. In P. Tilinger, A. Rychtecký, & T. Perič (Eds). Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Díl 1. (pp. 247-251). Praha: UK FTVS.

Buzek, M., & Psotta, R. (2000). Hledejme nové impulsy. In F. Táborský (Ed.). Sportovní hry – trénink, výzkum, perspektivy (pp. 74-83). Praha: ČOV.

Bunc, V., & Psotta, R. (2000). Funkční charakteristiky mladých fotbalistů. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 9(1), 11-19.

Heller, J., & Psotta, R. (2000). Anaerobic capacity in football players evaluated by an intermittent anaerobic test. Journal of Sports Sciences,18(7), 513-514.

Psotta, R. (1999). Krosvalidizační stabilita regresní rovnice pro hodnocení tělesné výkonnosti v intermitentním zatížení maximální intenzity. Česká kinantropologie, 3(1), 81-86.
Psotta, R. (1999). Concept of physical performance in the maximal intensity intermittent exercise. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 35(2), 65-76.
Psotta, R. (1999). Kvalitativní hodnocení herního výkonu hráčů. Odborná studie k ME 16letých ve fotbale. Fotbal a trénink, 3-4, 13-17.
Psotta, R. (1999). Fotbal. Základní program. Praha: NS Svoboda. 93 s. ISBN 80-205-1001-X.
Psotta, R. (1998). Rozbor individuálního a týmového herního výkonu ve vybraných mužstvech na šampionátu ve Francii. Asie. In M. Buzek et al. Analýza světového šampionátu 1988 ve Francii. Fotbal a trénink, 3-4, 5-6.
Psotta, R. (1998). Rozbor individuálního a týmového herního výkonu ve vybraných mužstvech na šampionátu ve Francii. Asie. Vybrané týmy centrální Evropy. In M. Buzek et al. Analýza světového šampionátu 1988 ve Francii. Fotbal a trénink, 3-4, 19-24.
Psotta, R. (1998). Tělesná výchova a sport mládeže v současné Evropě. Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 3, 43-46.
Psotta, R., & Hendl, J. (1998). Physiological and performance responses to maximal intensity intermittent exercise in young soccer players. In M. Pavlovič (Ed.). Sport of the young (pp. 536-543). Ljubljana: Faculty of the Sport.
Psotta, R. (1998). Diagnostics of ability to repeat maximal sprints in team sport games. In J. Sadowski, & W. Starosta (Eds.) Movement coordination in team sport games and martial ATS (pp. 119-123). Biala Podlaska: Academy of Physical Education in Warsaw, Institute of Sport and Physical Education in Biala Podlaska.
Psotta, R. (1998). Inovační trendy v pojetí bioenergetických determinant herního výkonu ve fotbale. In L. Čepička (Ed). Hry v programech tělovýchovných procesů. (pp. 123-128). Plzeň: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni.
Psotta, R. (1998). Sportovně – pedagogický potenciál malých forem fotbalu. In L. Pyšný, & M. Vavrušková (Eds). Současné problémy tělesné výchovy a sportu (pp. 74-77). Ústí n.L.: Fakulta pedagogická UJEP.
Pyšný, L., Psotta, R., Hendl, J., Kováčová, I., Kopřivová, J., & Žák, M. (1998). Prevalence and knowledge about adverse effects of anabolic steroids of Czech adolescents. In M. Pavlovič M. (Ed.). Sport of the young. (pp. 205-209). Ljubljana: Faculty of the Sport.
Heller, J., & Psotta, R.. (1998). Continuous vs. intermittent of anaerobic work performance. A comparison of the intermittent anaerobic test and Wingate test. Physiological Research, 47(8):12P.
Psotta, R. (1997). Fyziologické požadavky fotbalu – kritická analýza současného stavu poznatků. In Výučba a tréning v športových hrách. (pp. 28-32). Bratislava: UKo FTVŠ.
Psotta R. (1997). Kinetika srdeční frekvence v zotavení – využití pro posouzení regenerační schopnosti organismu u sportující mládeže. In M. Turek (Ed). Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže (pp. 161-164). Prešov: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport.
Psotta, R., Bunc, V., & Heller, J. (1997). Příspěvek k ověření validity poločasu poklesu srdeční frekvence v zotavení jako nepřímého ukazatele zotavných procesů. In O. Kaplan, & V. Bunc (Eds.). Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku II. (pp. 63-66). Praha: FTVS UK.
Pyšný, L., Hendl, J., & Psotta, R. (1997). Znalosti zdravotních rizik zneužití anabolických steroidů studenty středních škol v České republice. In P. Tilinger, & T. Perič (Eds.). Tělesná výchova a sport na přelomu století. (pp. 498-499). Praha: UK v Praze, FTVS.
Buzek, M., & Psotta, R. (1997). Příprava mládeže v zahraničí. Fotbal a trénink, 3, 5-10.
Psotta, R. (1996). Koncepce sportovní přípravy dorostu (14-16 let). Fotbal a trénink, 6, 11-17.
Psotta, R. (1996). Teoretická analýza techniky kopu do míče. In Tělesná výchova na I. a II. stupni základní školy (pp. 49-55). Ústí n.L.: PeF UJEP.
Psotta, R., Bunc, V., & Heller, J. (1996). Kinetika srdeční frekvence v zotavení – vztah k maximálnímu aerobnímu výkonu a typu zatížení. In Sborník referátů celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie (pp. 108-110). Olomouc, FTK UP v Olomouci.
Pyšný, L., & Psotta, R. (1996). Problematika užití dopingových látek mládeží. Tělesná Výchova a Sport Mládeže, 62(7),10-13.
Pyšný, L., & Psotta, R. (1996). Mladí fotbalisté a hrozba zneužití dopingových látek. Telesná Výchova a Šport, 4(3), 15-17.
Psotta, R. (1995). Tréninkové efekty ve změnách rychlostních a explozivně silových předpokladů u 15-16 leté trénující mládeže. In Sborník z 1.vědecké konference Kinantropologie 95 (pp. 95-100). Praha: FTVS UK v Praze.
Buzek, M., & Psotta, R. (1995). Comparison of the concepts in the soccer coach training in Czech republic and in Europe. In Physical activity for life: East and west, south and north. (pp. 223-228). Aachen: Meyer a. Meyer.
Heller, J., Bunc, V., Buzek, M., Novotný, J., & Psotta, R. (1995). Anaerobic power and capacity in young and adult fotball (soccer) players. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica,31(1), 73-83.
Psotta, R. (1994). Změny rychlostních a explozivně silových schopností u 15-16 leté trénující mládeže. In Sborník 1. vědeckého semináře Optimální působení tělesné zátěže. (pp. 117-122). Hradec Králové: VŠP.
Psotta, R. Malé formy fotbalu. (1994). In B. Bartoň a kol. Kapitoly z teorie a didaktiky vybraných sportovních her (pp. 14-19). Praha: PeF UK v Praze.
Psotta, R. (1991). Zdokonalování souhry v útočné fázi – tréninková jednotka pro starší žáky. Fotbal Press, 1(26), 6.
Psotta, R. (1991). Rozvoj startovní rychlosti, zdokonalování útočných kombinací dvojic – tréninková jednotka pro starší žáky. Fotbal Press, 1(27), 6.
Psotta, R. (1991). Zdokonalování herních činností jednotlivce v rychlostním režimu, nácvik střelby – tréninková jednotka pro starší žáky. Fotbal Press, 1(28), 6.
Psotta, R. (1991). Zdokonalování hry hlavou, nácvik a zdokonalování prostorové obrany – tréninková jednotka pro starší žáky. Fotbal Press, 1(29), 6.
Psotta, R. (1991). Sportovní psychologie ve fotbale – strategie trenéra při regulaci meziosobních vztahů mezi hráči. Fotbal Press, 1(30), 6.
Psotta, R. (1991). Poznatky z XII.sympózia UEFT. 1. část. Fotbal Press, 1(46), 6.
Psotta, R. (1991). Poznatky z XII.sympózia UEFT. 2. část. Fotbal Press, 1(47), 6.
Psotta, R. (1991). Poznatky z XII.sympózia UEFT. 3. část. Fotbal Press, 1(48), 6.
Psotta, R. (1991). Poznatky z XII.sympózia UEFT. 4. část. Fotbal Press, 1(49), 6.
Psotta, R. (1991). Poznatky z XII.sympózia UEFT. 5. část. Fotbal Press, 1(50), 6.
Psotta R. (1990). Zkušenosti z řízení a organizace tréninkového procesu v zahraničí – některé poznatky z programu sportovní přípravy fotbalového družstva Žalgiris Vilnius. Tréner, 34, 693-697.
Psotta, R. (1990). Analýza technicko-taktických dovedností z MS Itálie 90. In Poznatky z MS ve fotbale Itálie 90 (pp. 271-274). Praha: ČSFA.
Psotta, R. (1989). Problematika meziosobních vztahů stálých hráčů a hráčů náhradníků ve sportovních družstvech. Tréner, 33(1):23-42.