6
Kvě 2021

Prohlášení k testování od 10. 5. 2021

Vážení studenti,

na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 3. 5. 2021 č. 433 se s účinností od 10. 5. 2021 upravují podmínky provozu vysokých škol.

Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole je umožněna studentovi pouze tehdy,

  • a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) má vystavený certifikát MZDR ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • e) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Upozorňujeme studenty, že se v prostorách školy a při výuce zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2, KN 95). Zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na studenty a akademické pracovníky pod zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik).

Mimořádné opatření ze dne 3. 5. 2021 – Příloha č. 1 Provoz vysokých škol
Mimořádné opatření ze dne 3. 5. 2021 – Příloha č. 5 Testování studentů
Mimořádné opatření ze dne 3. 5. 2021 – Příloha č. 6 Nošení ochranných prostředků

Testování studentů:

  1. Samotesty ve škole se provádí v níže uvedených časech, mimo uvedené časy se samotesty neprovádí. V případě, že se rozhodnete využít samotestování v budově školy, je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou (evidence, odběr, vyhodnocení a vystavení potvrzení). Antigenní testy jsou zajišťovány školou.  Z výše uvedených důvodů doporučujeme mít odběry vyřízené předem, viz odst. 2.
  2. Student může využít některé z odběrových center v ČR, nejbližším odběrovým centrem jsou Letňany (AG covidpoint – OC Letňany), kde probíhá testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek se student nesmí výuky účastnit.

Časy se aktualizují každý týden podle zahájení výukových bloků.

Prezenční studenti od 10. – 14. 5. 2021 – testování probíhá v učebně 1A:

Pondělí: 8:00 – 8:30, 11:30 – 12:00
Úterý: 8:00 – 8:30
Středa: 08:00 – 08:30
Čtvrtek: 08:00 – 08:30, 11:30 – 12:00
Pátek: 08:00 – 08:30

Kombinovaní studenti:

Z organizačních důvodů žádáme studenty kombinované formy, aby v případě samotestu v budově školy využili některé z výše uvedených časů.

Děkujeme za dodržování nařízených opatření.