25
Kvě 2021

Prohlášení k testování od 24. 5. 2021

Vážení studenti,

na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 22. 5. 2021 se s účinností od 24. 5. 2021 upravují podmínky provozu vysokých škol.

Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole je umožněna studentovi pouze tehdy pokud nemá příznaky, a

 • a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • c) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
  c1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  c2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  c3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • e) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Upozorňujeme studenty, že se v prostorách školy a při výuce zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2, KN 95). Zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na studenty a akademické pracovníky pod zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik).

Mimořádné opatření ze dne 17. 5. 2021 – Provoz vysokých škol
Mimořádné opatření ze dne 22. 5. 2021

Testování studentů:

 1. Samotesty ve škole se provádí v níže uvedených časech, mimo uvedené časy se samotesty neprovádí. V případě, že se rozhodnete využít samotestování v budově školy, je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou (evidence, odběr, vyhodnocení a vystavení potvrzení). Antigenní testy jsou zajišťovány školou.  Z výše uvedených důvodů doporučujeme mít odběry vyřízené předem, viz odst. 2.
 2. Student může využít některé z odběrových center v ČR, nejbližším odběrovým centrem jsou Letňany (AG covidpoint – OC Letňany), kde probíhá testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek se student nesmí výuky účastnit.

Časy se aktualizují každý týden podle zahájení výukových bloků.