22
Dub 2021

Prohlášení k testování od 26. 4. 2021

Vážení studenti,

na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 19. 4. 2021 č. 393 Čl. V se provádí preventivní testování studentů  1x za 7 dní a z těchto důvodů uznáváme výsledky testů nebo potvrzení, které nejsou starší 7 dnů.

Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole je umožněna studentovi pouze tehdy,

a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený s negativním výsledkem;
c) nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
d) nebo má vystavený certifikát MZDR ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní;
e) nebo předloží potvrzení o negativním výsledku testu (ať už antigenního nebo PCR) vystavené zaměstnavatelem (potvrzení musí obsahovat razítko a podpis zaměstnavatele).

Podmínka podle písmene b), c), d) nebo e) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.

Testování studentů:

  1. Samotesty ve škole se provádí v níže uvedených časech, mimo uvedené časy se samotesty neprovádí. V případě, že se rozhodnete využít samotestování v budově školy, je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou (evidence, odběr, vyhodnocení a vystavení potvrzení). Antigenní testy jsou zajišťovány školou.  Z výše uvedených důvodů doporučujeme mít odběry vyřízené předem viz odst. 2.
  2. Student může využít některé z odběrových center v ČR, nejbližším odběrovým centrem jsou Letňany (AG covidpoint – OC Letňany), kde probíhá testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek se student nesmí výuky účastnit.

Časy se aktualizují každý týden podle zahájení výukových bloků.

Prezenční studenti od 26. – 30. 4. 2021 – testování probíhá v učebně 1A:

Pondělí: 8:00 – 8:30, 11:30 – 12:00
Úterý: 8:00 – 8:30, 12:00 – 12:30
Středa: 08:00 – 08:30, 12:00 – 12:30
Čtvrtek: 08:00 – 08:30
Pátek: 08:00 – 08:30

Kombinovaní studenti od 24. – 25. 4. 2021.:
Z organizačních důvodů žádáme studenty kombinované formy, aby se v případě samotestu v budově školy objednali e-mailem na kaiserova@palestra.cz do 23. 4. 2021