Palestra získala v rámci OP “Výzkum, vývoj a vzdělávání” dotaci (registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17-044/0008538) na projekt “STUDIJNÍ PROSTŘEDÍ NA PALESTŘE”

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a vybavení učeben Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra a to  v návaznosti na předchozí ESF aktivity žadatele v OP PA.  Jedná se o vybavení v průřezových oblastech odborných předmětů – učebny biomediciny, diagnostiky a wellness a dále jedné učebny pro teoretické předměty. Tyto učebny budou využívány všemi studenty denního studia v Bc. i Mgr. oborech. Dále budou pořízeny el. infor. zdroje.

Datum zahájení: 1. 6. 2017
Datum ukončení: 31. 10. 2018
Dotace byla poskytnuta na projekt spolufinancovaný Evropskou unií „Studijní prostředí na Palestře“, který je určen na vybavení nových učeben. Celkově bylo investováno okolo 4 mil.Kč.

Diagnostické centrum a další učebny, zejména biomedicínské, Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA jsou díky projektu spolufinancovanému Evropskou unií vybavené dalšími moderními přístroji.

Studenti budou moci při výuce diagnostiky sledovat praktické využití ultrazvuku pro vyšetření svalů a šlach a následnou interpretaci výsledků. Pro statickou a dynamickou diagnostiku došlapu byla pořízena tenzometrická deska. Díky ní je možné provádět dynamické posturální testy a profesionální biomechanickou analýzu.

Již sedmým rokem se v diagnostickém centru provádějí zátěžové testy spiroergometrií. Nyní je centrum nově vybaveno speciálním běžeckým pásem Seiva Trackmaster i novým bicyklo-ergometrem a pro pohodlnější průběh testu také bezdrátovým EKG Seiva. Dále nový Analyzátor průtoku Spiroceptor. Samozřejmostí ve výbavě diagnostického centra je několik tonometrů a to jak rtuťových i analogových, se kterými se studenti učí pracovat. Pro vyšetření množství cholesterolu, cukru nebo kyseliny močové, disponujeme přístrojem pro tuto analýzu.

Dalším přírůstkem do nově vybavené masérny je přístroj pro lymfodrenáž BTL 6000 Lymphastim, s jehož funkcemi a využitím se mohou studenti seznámit v hodinách wellness.

Do učeben biomedicíny pro výuku první pomoci a anatomie byly pořízeny anatomické modely např.: CPR Lilly PRO s tabletem, Figurína svaloviny člověka – mužská – 37 částí, simulátor vyhřeznutí meziobratlové ploténky, torzo první pomoci – dušení – dítě, model dolní končetiny se svaly – 9 částí, model páteřní míchy, model svalstva horní končetiny, schématický model dýchacích cest, figurína zvedání břemen, Prestan KPR-AED simulátor kojence s KPR monitorem Little Junior – resuscitační model.

Z dotace byl také pořízen server, který nahradí stávající nevyhovující a bude sloužit mimo jiné k ukládaní výstupů z diagnostických přístupů a přístroje v učebně biomedicíny.

Dále bylo pořízeno: předplatné elektronických časopisů (např. Psychologie, Rescue report, Jóga dnes, …) a více než 60 elektronických knih, které jsou k dispozici v knihovně školy.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií