21
Říj 2020

Psychosomatická medicína 2020 – Palestra vydává novou publikaci

Psychosomatická medicína 2020: Nástroje psychosomatické medicíny.

Monografie vychází péčí doc. Stackeové z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA jako editorky a Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, která vydání prostřednictvím Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci finančně umožnila. Kapitoly jednotlivých autorů byly plánovány jako příspěvky na 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci, která nemohla být kvůli pandemii uskutečněna.

Možnosti, jsou v psychosomatické medicíně velmi široké a pestré. Právě volba individuálně vhodných terapeutických nástrojů u psychosomatického pacienta je jednou z klíčových dovedností odborníků na psychosomatiku, jež klade vysoké nároky na jejich vzdělání nejen v medicíně, ale i dalších oborech, především v psychologii a psychoterapii.

Monografie se snaží odpovědět mimo jiné také na otázku hranic jak psychosomatické medicíny, tak jejích léčebných nástrojů, a ty nejsou u této disciplíny zdaleka tak striktně dány jako u oborů jiných. Text má ambici jako první odborná monografie toho druhu u nás dát problematice nástrojů psychosomatické medicíny teoretické základy, na nichž může tento obor dále stavět.

Knihu vydala VŠTVS Palestra s.r.o., která je zároveň distributorem elektronická verze monografie.

Cena tištěné verze:   180 Kč (pro členy SPM ČLS a pro autory); 250 Kč pro ostatní čtenáře

Objednávka knihy: https://forms.gle/yb5qz4Vjxr1piW8Q8

Cena elektronické verze: (pdf) je 165 Kč. Objednávky vyřizuje paní Alena Malcová, adresujte je na její e-mail malcova@palestra.cz, do předmětu uveďte „Objednávka e-knihy Psychosomatická medicína 2020“.