20
Čvn 2022

Psychosomatická medicína 2022 – Palestra vydává novou publikaci

Psychosomatická medicína 2022 – V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie?

Již podruhé vydává Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spolu se Společností psychosomatické medicíny ČLS JEP kolektivní monografii Psychosomatická medicína.

Kolektivní monografie se zabývá aktuálními otázkami psychosomatické medicíny s důrazem na léčebné postupy a význam psychoterapie v léčbě psychosomatických pacientů. To souvisí s otázkou kompetencí, tedy kdo je oprávněn v praxi provádět cílenou psychoterapii, a také s otázkou, jaké je postavení psychoterapie v léčbě psychosomatických pacientů, zda musí být nutně vždy indikována a případně jaká jsou kritéria její indikace. Řada metod, kterým se věnuje text knihy, působí celostně, tedy na všechny složky bio-psycho-sociálního systému jedince včetně psychiky, nejsou metodami primárně psychoterapeutickými, a přitom mohou být v léčbě psychosomatických pacientů velmi efektivní. Patří sem řada fyzioterapeutických technik a metod, kterým je v publikaci věnována speciální pozornost. Můžeme tedy konstatovat, že v léčbě psychosomatických pacientů je uplatňována odborníky více oborů řada metod, které působí v různých rovinách. Působí obvykle i na psychiku pacientů. Mají tedy i psychoterapeutický efekt v rámci celostního působení, a nemusí se přitom jednat o cílenou indikovanou psychoterapii. Vyžaduje to však erudici terapeutů v této oblasti, proto akcentujeme zařazení výuky psychosomatiky do vzdělávání všech zdravotnických profesí. A naopak erudovaný psychoterapeut by měl dobře rozumět mechanismům psychosomatických vztahů, aby byla jeho práce v této oblasti efektivní. Léčbu psychosomatických pacientů můžeme vnímat také jako „vyladění“ všech vrstev osobnosti, včetně té spirituální, i tomuto tématu je v publikaci věnována pozornost.

Monografie Psychosomatická medicína 2022 – V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie ke stažení zde.