Složení rady výzkumu

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Mgr. Pavel Špaček, MBA