Redakční rada

Redakční rada VŠTVS Palestra sestavuje a řídí ediční plán vysoké školy, analyzuje potřeby výuky a pořadavky odborné praxe – společenskou poptávku po odborném zpracování důležitých témat.

 

Ediční činnost vysoké školy je zaměřena na:

  • vydávání odborných publikací: studijních opor, odborných a učebních textů a textových pomůcek sloužících k výuce a popularizaci vědecké a odborné činnosti školy, odborných publikací;
  • tvorbu e-learningových studijních opor;
  • vydávání recenzovaného časopisu ACTA SALUS VITAE, obsahově zaměřeného na problematiku zdraví a wellness;
  • vydávání recenzovaného časopisu DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích;
  • vydávání studentského odborného časopisu PALESTRA.

 

Členové redakční rady

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Mgr. Kamila Bulířová
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS, MBA
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Alena Malcová