22
Lis 2019

Seminář k tvorbě Bakalářské práce

Dne 17. 12. 2019 se od 14:30 v učebně 1A uskuteční nadstandardní Seminář k tvorbě Bakalářské práce, který povede doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. a doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Seminář je vhodný pro třetí ročníky bakalářského studia a bude zaměřen na vlastní tvorbu Bakalářské práce.

Přihlášky posílejte na svamberk.sauerova@palestra.cz.