10. Studentská konference

Na programu 10. studentské konference se podílí studující bakalářských oborů Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog, Výživové poradenství a sportovní diagnostika a studenti navazujícího magisterského programu Wellness specialista. Dále se zúčastní studenti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků – obor Vychovatelství. Zváni jsou i studenti ostatních vysokých škol.

Konference se koná on-line v pátek 28.5. 2021 od 9.00 hodin

Program:

8:45 Přihlášení se účastníků do on-line prostoru

9.00 Zahájení konference, přivítání studentů rektorem školy, úvodní slovo prorektorů

 

9.15 – 9.30 Dominika Fryčová

9.30 – 9.45 Sabina Merklová

9.45 – 10.00 Barbora Novotná

10.00 – 10.15 Petra Říhová

10:15 – 10.30 Klára Sýkorová

10.30 – 10.45 Martin Snopek

10.45 – 11.00 Markéta Hájková

 

11.00 – 11:15 Diskuse

 

11:15 -11:30 Zuzana Cudlínová

11.30 – 11.45 Michael Martinov

11.45 – 12.00 Ema Betuštiaková

12.00 – 12.15 Filip Žárský

12.15 – 12.30 Anna Žabová (host LF UK)

 

12.30 – 12.45 Diskuse

 

12.45 – 13.00 Jiří Tvrdík

13.00 – 13.15 Gabriela Pokorná

13.15 – 13.30 Mirek Touška

13.30 – 13.45 Kamila Alinčová

13.45 – 14.00 Markéta Stránská

14.00 – 14.15 Mark Baďura

14.15 – 14.30  Diskuse

14.30 Závěrečné slovo rektora, ukončení konference

 

Studenty k účasti na konferenci přihlašují vedoucí bakalářských/diplomových prací.

Na konferenci jsou srdečně zváni jak vyučující, tak studenti, kteří zde mohou načerpat inspiraci pro svou práci a navázat nové kontakty. Výstupem konference je sborník abstraktů.

Přihlášení je možné na e-mailu doc. PhDr. Markéty Švamberk Šauerové, Ph.D., svamberk.sauerova@palestra.cz.