11. Studentská konference

Na programu 11. studentské konference se podílí studující bakalářských programů Sportovní a kondiční specialista, Výživové poradenství a sportovní diagnostika a studenti navazujícího magisterského programu Wellness specialista. Dále se zúčastní studenti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků – obor Vychovatelství. Zváni jsou i studenti ostatních vysokých škol.

Konference se koná v pátek 27.5. 2022 od 9.30 hodin

Program

9.30 Prezence

10.00  Zahájení konference

  • uvítání rektorem –   prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D
  • uvítání prorektorkou pro vědeckou činnost – prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

10.15 Bc. Petra Jonášová  „Cvičení pilates jako prevence hypomobility u seniorů“ (vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.)

10.35 Nikola Dangová  „Pracovní spokojenost jako součást wellbeing na pracovišti“ (vedoucí práce: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.)

10.55 Tereza Honzová   „Psychologická příprava ve sportovní brokové střelbě a psychologické benefity této sportovní disciplíny“ (vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.)

11.15 Jolana Semencová   „Účinky zaměření pozornosti na dynamickou rovnováhu u pacientů s Parkinsonovou chorobou“ (vedoucí práce: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.)

11.35 Kateřina Kneblová „Návrh edukačního programu pro klienty s poruchou vestibulárního systému se zaměřením na pohybovou složku“ (vedoucí práce: Mgr. Barbora Přibylová)

11.55. Šárka Hájková  „Hodnocení kondiční přípravy mladých tenistek (7 – 10 let)“ (vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.)

12.15 Pauza, drobné občerstvení

12.45 Karolína Kapounková „Anorexia atletica ve výkonnostní moderní gymnastice ve věkové kategorii 12-20 let“ (vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.)

13.05 Simona Malachovová  „Změny somatotypu stanovené metodou Cartera a Heatové vlivem tréninku s kreatinem“ (vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.)

13.25 Jan Kašpar, DiS.  „Rizikové faktory civilizačních chorob u zaměstnanců finanční správy v Praze“ (vedoucí práce: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.)

13.45  Jaroslava Kozáková „Zařazování spontánních pohybových aktivit v přírodě do sportovních soustředění a jejich přínos pro děti mladšího školního věku“ (vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.)

14.15 Hana Šlampová  „Přístup instruktorů a trenérů k dětem ve věku od 6 do 16 let  a jeho význam pro přijetí výzvy ve sportovním lezení“ (vedoucí práce: Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.)

 

Studenty k účasti na konferenci přihlašují vedoucí bakalářských/diplomových prací.

Na konferenci jsou srdečně zváni jak vyučující, tak studenti, kteří zde mohou načerpat inspiraci pro svou práci a navázat nové kontakty. Výstupem konference je sborník abstraktů.

Přihlášení je možné na e-mailu doc. PhDr. Markéty Švamberk Šauerové, Ph.D., svamberk.sauerova@palestra.cz.