Bakalářské studium

Bakalářské

Sportovní a kondiční specialista

Studenti získají znalosti v biomedicínských předmětech, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Detail oboru
Bakalářské

Sportovní a volnočasový pedagog

Studenti získají pedagogické a psychologické dovednosti nezbytné pro pochopení jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností.

Detail oboru
Bakalářské

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také na moderní diagnostické metody.

Detail oboru

Magisterské studium

Magisterské

Wellness specialista

Studenti se stanou odborníky na oblast péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.

Detail oboru

MBA studium

MBA

Management sportu

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů a to s důrazem na oblast sportu.

Detail oboru