TERMÍNY

6. ročníku

mezinárodní vědecké konference

“ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V EDUKAČNÍCH A SOCIÁLNÍCH SOUVISLOSTECH”

Praha 3. 11. 2022

 

Termín přihlášení k aktivní účasti s abstraktem do 30.9.2022

Termín k přihlášení k pasivní účasti do 30. 9. 2022

Termín odevzdání písemných příspěvků do 31. 10. 2022 – z nich bude sestavena recenzovaná monografie.