MONOGRAFIE 

ÚČASTNÍCI

Pod záštitou
České pedagogické společnosti
Asociace vysokoškolských poradců
Českomoravské psychologické společnosti
a
ve spolupráci s European Network of Sports Academies

pořádáme
6. ročník
mezinárodní vědecké konference

„ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V EDUKAČNÍCH A SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH“

Praha 3. 11. 2022

 

 

Vědecký výbor konference:

Předsedkyně vědeckého výboru:

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. – VŠTVS PALESTRA, Praha

 

Vědecký výbor konference:

Mgr. Petr Adamec, Ph.D. – ICV Mendelova univerzita, Brno

Dr. Rafael Bodarski, Ph.D. – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Varšava

doc. PaedDr. Barbara Grzyb, Ph.D., Universita Ślaski, Katowice, Polsko

doc. PhDr. Běla Hátlová, CSc. – PF UJEP, Ústí nad Labem

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. – VŠTVS PALESTRA, Praha

prof. Dzintra Iliško, Ph.D.  –  University of Daugavpils,  Daugavpils,  Lotyšsko

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., ICV Mendelova univerzita, Brno

doc. PhDr. Petr Kreuz, Ph.D., Archiv hl. m. Prahy, Praha

Mgr. Richard Macků, Ph.D., DiS. Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice

Dr. Fortunate Madondo – University of Hertfordshire, Hatfield, Hertfordshire, UK

Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., VŠTVS PALESTRA, Praha

doc. PhDr. Beata Pitula, PhD., Universita Ślaski, Katowice, Polsko

doc. PhDr. Daniela Stackeová,Ph.D., VŠTVS PALESTRA, Praha

doc. PhDr. Peter Rusnák, Ph.D. FF, Trnavská univerzita, Trnava

Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. – Mendelova univerzita, Brno

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. – VŠTVS PALESTRA, Praha

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. – ČVUT, Praha

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.  – FTK, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Organizační výbor:

Tomáš Kaláb

Alena Malcová

Mgr. Kamila Bulířová